Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EREP — Wynik w skrócie

Project ID: 28575
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Włochy

Budowanie reputacji online

badanie ujawniło teorię kryjącą się za budowaniem reputacji i wiedzy społecznej. Wiedzę tę można zastosować w celu poprawy komunikacji i konkurencyjności biznesu i przemysłu.
Budowanie reputacji online
W związku ze szczytową formą przemysłu światowego, szczególnie ważne dla przemysłu i przedsiębiorstw europejskich jest budowanie solidnej reputacji i informowanie klientów i zainteresowane strony o jego zaletach. Projekt finansowany przez UE "Wiedza społeczna na rzecz e-zarządzania" (EREP) zajął się tworzeniem, rozpowszechnianiem i oddziaływaniem reputacji na kształt technologii w dziedzinie budowania reputacji. Ponadto zespół projektu przetestował nowe hipotezy i pomysły w celu opracowania zaleceń w sprawie budowania reputacji.

Celem projektu było wspieranie zarządzania instytucjami elektronicznymi, od wymian biznesowych i forum dyskusyjnych po profesjonalne środowiska współpracy internetowej i sieci społeczne. W ramach projektu opracowano Broszurę na temat reputacji, która zawiera podstawowe wyniki projektu, a także zalecenia dla sektora przemysłowego. Broszura skierowana jest do badaczy, decydentów i zainteresowanych stron, którzy chcieliby zaprojektować skuteczną technologię reputacji, zajmującą się z takimi wyzwaniami, jak niezgodne z prawdą twierdzenia pochodzące od innych osób. Pozwala to także zainteresowanym stronom na kierować sztucznymi społecznościami, takimi jak platformy współpracy, środowiska internetowe i sieci telekomunikacyjne.

Poza broszurą, innymi najważniejszymi osiągnięciami projektu była organizacja Pierwszej międzynarodowej konferencji w sprawie reputacji: teoria i technologia (ICORE09). Konferencja pozwoliła na rozpowszechnienie wyników projektu i rozwinięcie debaty an temat wschodzących badań. Nowa broszura projektu zatytułowana "Wiedza społeczna na rzecz e-zarządzania: teoria i technologia reputacji" została również zaprezentowana i rozprowadzona. Opublikowano także kilka dokumentów na temat reputacji i e-zarządzania, dostarczając zainteresowanym stronom obszernej wiedzy badawczej.

Projekty EREN i ICORE09 skutecznie zwróciły uwagę na badania na temat reputacji, jako na istotną nową dziedzinę badawczą, która pełni rolę pomostu łączącego wiele dyscyplin. Jeżeli zostanie zastosowana prawidłowo, wiedza pochodząca z projektu i konferencji może pomóc w budowaniu zaufania i poprawić reputację europejskich instytucji i przedsiębiorstw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę