Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EU-NESCA — Wynik w skrócie

Project ID: 28591
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Porozumienie UE z Azją w sprawie badań

Umocnienie wymiany akademickiej i badawczej między instytucjami z UE i Azji może przynieść obopólne korzyści na polu rozwoju edukacji i badań na obu kontynentach.
Porozumienie UE z Azją w sprawie badań
UE od dawna dąży do budowania silnej wymiany z Azją w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Dialog badawczy UE-NESCA" (EU-NESCA) było usprawnienie działań badawczych między europejską przestrzenią badawczą (EPB) a siecią europejskich centrów badawczych w Azji (NESCA). Projekt dotyczył także innych europejskich stowarzyszeń badawczych w Azji.

Uczelnie wyższe z obu regionów nawiązały współpracę, aby udostępnić zainteresowanym stronom z Azji ostatnie badania dotyczące spraw azjatyckich, w tym analizy dotyczące tego kontynentu prowadzone przez instytucje europejskie. Innym celem projektu było usprawnienie zrównoważonej współpracy między uczelniami i instytucjami badawczymi w ERA i Azji.

W ramach projektu zorganizowano serię warsztatów i konferencji, a także internetowe forum i portal zachęcający do dialogu. Inicjatywa pomogła poprawić europejską infrastrukturę badawczą w Azji oraz umocnić współpracę w obrębie NESCA jako wiodąca infrastruktura akademicka w ramach współpracy EU-Azja. W ramach projektu EU-NESCA opublikowano kilka książek poświęconych unijno-azjatyckiej współpracy badawczej i akademickiej.

Podsumowując, projekt EU-NESCA uwydatnił znaczenie współpracy między instytucjami europejskimi i azjatyckimi w zakresie badań naukowych, a także wykonalności i korzyści z takich inicjatyw. Twórcom projektu udało się osiągnąć niemal wszystkie założone cele i z powodzeniem zbudować współpracę między kontynentami, obejmującą kobiety i mężczyzn z różnych grup wiekowych i zawodów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę