Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENBR — Wynik w skrócie

Project ID: 28604
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Belgia

Impuls w sprawie regulacji w Europie

Konferencja i baza danych dotyczących oceny skutków regulacji w UE pomoże krajom poprawić procedury regulacyjne i zwiększyć konkurencyjność.
Impuls w sprawie regulacji w Europie
Poprzez regulację rozumie się prawodawstwo wyznaczające prawa i obowiązki administracji, pozwalające na płynną pracę rządów i, tym samym, sprawne funkcjonowanie społeczeństwa. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Europejska sieć na rzecz lepszej regulacji" (ENBR) było wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy na temat procesów regulacyjnych i odpowiednich procedur oceny skutków w krajach UE.

W ramach projektu stworzono obszerną bazę danych dotyczących ocen skutków stosowanych w UE, aby umożliwić prowadzenie analiz porównawczych i badań przez twórców polityki i inne zainteresowane strony. Stworzono metodologię i wskaźniki jakości procesów regulacyjnych oraz zorganizowano warsztaty w różnych miastach europejskich.

Następnie bazę danych i badania opublikowano na stronie internetowej projektu oraz zorganizowano końcową konferencję w Brukseli, poświęconą promowaniu oceny skutków regulacji w organach administracji publicznej. Konferencja zgromadziła licznych polityków, naukowców i inne ważne zainteresowane strony, którzy analizowali dotychczasowe i przyszłe dokonania dotyczące lepszej regulacji w UE, poruszając także problem globalnej reformy regulacyjnej.

Projekt umożliwił uchwycenie różnych krajowych podejść do usprawniania regulacji i oceny skutków. W jego ramach nawiązano współpracę z grupami ekspertów i innymi pokrewnymi projektami, aby rozszerzyć zakres prowadzonych działań, uniknąć powielania inicjatyw oraz zapewnić spójność w realizacji oceny skutków. Dzięki projektowi wiele państw UE rozważyło wprowadzenie lepszych strategii regulacyjnych i procedur oceny skutków. Wyniki projektu powinny przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności krajów UE oraz, być może, zainspirować państwa z całego świata do ulepszenia własnych ram regulacyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę