Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EFI+ — Wynik w skrócie

Project ID: 44096
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Austria

Nowy, bardziej kompleksowy Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny

Celem ramowej dyrektywy wodnej (WFD) Unii Europejskiej jest ochrona ilości i jakości wody dla wszystkich. Mimo że jej główny nacisk położony jest na ludzi, dyrektywa dotyczy także ryb. Nowy, ogólnoeuropejski wskaźnik znacznie ułatwi ocenę i porównywanie ekosystemów morskich.
Nowy, bardziej kompleksowy Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny
Liczba i różnorodność ryb, określana jako skupisko ryb, jest ogólnie przyjętą miarą zdrowia akwenów wodnych. Przyroda, jednakże, jest dużo bardziej skomplikowana. Ze tego powodu, twórcy projektu "Ulepszenie i zwiększenie zasięgu przestrzennego Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego" (EFI+) pracowali nad stworzeniem, w oparciu o wcześniejsze badania, wskaźnika, który dałoby się zastosować w wielu różnych regionach i ekosystemach.

W pierwszej kolejności zajęto się zidentyfikowaniem i rozwiązaniem problemów dotyczących aktualnego Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego (EFI). Na przykład, pierwotną podstawą EFI były dane zebrane głównie w Europie Północnej. Konieczne było zatem rozbudowanie bazy danych o badania z Południowej Europy, a w szczególności z Morza Śródziemnego.

Badacze próbowali też uwzględnić zmienne opisujące duże obszary zalewowe, których wcześniej nie brano pod uwagę. Ponadto, nowy EFI obejmuje dane z modeli statystycznych, symulujących negatywny wpływ działalności człowieka na te wysoce wrażliwe ekosystemy.

Ostatecznie opracowano dwa alternatywne EFI, z których każdy oparty był na średniej kilku różnych parametrów. Stworzono i udostępniono bezpłatnie oprogramowanie pomagające badaczom i decydentom w obliczaniu nowych EFI.

Opinie po pierwszych próbach były pozytywne. Oprócz braku konieczności wstępnej kalibracji, nowe wskaźniki pozwalają na bardziej precyzyjne porównywanie różnych regionów i krajów.

Nowe EFI pomogą Europie opisać stan jej rozległych i różnorodnych zasobów wodnych, zgodnie z WFD, a tym samym przyczynią się poprawy jakości zarządzania dziką fauną i florą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę