Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAFEMANMIN — Wynik w skrócie

Project ID: 44126
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Austria

Posprzątać po europejskim górnictwie

Przemysł wydobywczy daje nam nie tylko cenne metale i rudy, ale i odpady pełne metali ciężki i innych zanieczyszczających substancji. Dlatego też nowe pokłady wiedzy dotyczącej odpowiedniego zarządzania infrastrukturą kopalń i odpadami stanowią wyjątkowo cenne znalezisko.
Posprzątać po europejskim górnictwie
Górnictwo może być bardzo opłacalne, ale zwykle jest bardzo uciążliwe dla środowiska. Do okolicznej gleby i wód przedostają się bowiem zanieczyszczenia. Najnowsze prawodawstwo, w postaci europejskiej dyrektywy, ustanawia ramy dla bardziej zrównoważonego przemysłu wydobywczego.

Projekt "Bezpieczne zarządzanie odpadami z kopalń i infrastrukturą gospodarki odpadami" (Safemanmin) otrzymał finansowanie ze środków UE, aby ocenić aktualny stan zarządzania odpadami w kopalniach europejskich. Do uzyskania odpowiednich danych od firm wydobywczych wykorzystano kwestionariusz.

Wyniki badań pokazują, że praktyka charakteryzowania odpadów kopalnianych nie jest tak powszechna, jak sądzono. Zgodnie z oczekiwaniami, wynikiem takiego stanu rzeczy są niespełniające norm procedury gospodarowania odpadami oraz, nazbyt często, zanieczyszczenie środowiska. Aby przygotować wytyczne w zakresie metod charakterystyki odpadów, uczestnicy projektu Safemanmin dokonali przeglądu badań w tej dziedzinie i sporządzili krytyczne podsumowanie.

Innym problemem przemysłu wydobywczego są stare, często opuszczone kopalnie, które powodują największe szkody środowiskowe. Sytuacja ta wynika z braku przepisów regulujących rekultywację tych miejsc. W związku z tym, zaproponowano szereg systemów klasyfikacyjnych, które mogą ułatwić zarządzanie starymi kopalniami.

Partnerzy projektu Safemanmin stworzyli ogólnodostępną stronę internetową, na której znalazły się wszystkie informacje na temat charakterystyki odpadów i klasyfikacji kopalń, jakie zgromadzono podczas badań. Wiedza ta może zostać wykorzystana przy rekultywacji terenów skażonych oraz do tworzenia procedur zapobiegających dalszemu zanieczyszczaniu środowiska przez czynne kopalnie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę