Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SARDONE — Wynik w skrócie

Project ID: 44294
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Zarządzanie narybkiem na Morzu Śródziemnym

Przeprowadzone niedawno badanie nad skromną, ale ważną sardynką daje nadzieję na lepszą ochronę tej pelagicznej ryby oraz na ochronę ekosystemów morskich.
Zarządzanie narybkiem na Morzu Śródziemnym
Sardynki i sardele, małe ryby pelagiczne, są ważnym zasobem morskim. Anormalne zmiany biomasy tego zwierzęcia wpływają negatywnie na górne warstwy troficzne, w szczególności na drapieżniki. Sardynki są także ważnym składnikiem łowisk w niektórych regionach. Zrównoważone zarządzanie na tym poziomie troficznym jest niezbędne, aby zapobiec poważnemu wstrząsowi w morskich sieciach troficznych.Stworzenie zasad zarządzania wymaga kompleksowego zrozumienia ocen zasobów rybnych i zarządzania łowiskami ryb pelagicznych. Aby uzupełnić istniejące luki w wiedzy, autorzy finansowanego ze środków UE projektu "Poprawa oceny i zarządzania gatunkami małych ryb pelagicznych w Morzu Śródziemnym" (Sardone) przeprowadzili kompleksowe badanie sardeli i sardynek żyjących w północnozachodniej części Morza Śródziemnego, na Morzu Adriatyckim i Egejskim.Naukowcy biorący udział w projekcie Sardone posłużyli się metodami akustycznymi oraz otrzymanymi drogą satelitarną danymi środowiskowymi w celu scharakteryzowania i zidentyfikowania ważnych siedlisk młodych ryb (obszarów dojrzewania). Zgromadzone informacje wprowadzono do bazy danych i poddano analizie z wykorzystaniem modelowania statystycznego, koncentrując się na warunkach środowiskowych wpływających na rozmieszczenie młodych osobników. Dane dotyczące obszarów dojrzewania dostarczyły cennych informacji, które wykorzystano w warsztatach poświęconych przyrostowi populacji i uzgadnianiu wspólnych protokołów zarządzania zasobami rybnymi.Do celów związanych z badaniem stadiów larwalnych stworzono specjalne narzędzie pozwalające na szacowanie wielkości biomasy. Inne podobne narzędzie umożliwia symulowanie poziomego przemieszczania się jaj i larw z obszarów tarła przy pomocy modeli hydrodynamicznych.Naukowcy ulepszyli także konstrukcję sprzętu połowowego pod kątem zwiększenia selektywności połowów. Zdefiniowano i udoskonalono selektywność istniejącego ciągnionego sprzętu, dostosowując go do wymagań włoskiej floty połowowej. Wydajność umożliwiającego separowanie różnych gatunków sprzętu można by zwiększyć, stosując go w połączeniu z aparaturą wykrywającą ławice pelagiczne.Wyniki projektu Sardone są źródłem wyczerpujących informacji na temat zrównoważonego poławiania ryb pelagicznych. To dobre wieści nie tylko dla ekosystemów morskich i sektora rybołówstwa, ale i dla konsumentów, którzy będą mogli cieszyć się pysznymi, niedrogimi i pożywnymi rybami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę