Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPI-WATER — Wynik w skrócie

Project ID: 44357
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

W kierunku czystszej wody dla obywateli UE

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu wypracowali ważne powiązania komunikacyjne między naukowcami i politykami zajmującymi się kwestią czystości wód europejskich. Wyniki badań powinny przynieść istotne korzyści obywatelom UE.
W kierunku czystszej wody dla obywateli UE
Europejską ramową dyrektywę wodną (WFD) stworzono w reakcji na obawy obywateli dotyczące oczyszczenia zanieczyszczonych wód i utrzymania ich w czystości. Jej celem jest ochrona i zarządzanie rzekami, jeziorami, wodami gruntowymi i wodami przybrzeżnymi.

Aby z powodzeniem realizować zapisy dyrektywy, potrzebna jest efektywna komunikacja między zainteresowanymi stronami zajmującymi się problematyką zasobów wodnych, w tym naukowcami, specjalistami i politykami. Celem projektu "Powiązania między nauką i polityką na rzecz wdrażania ramowej dyrektywy wodnej" (SPI-WATER) było ustanowienie powiązań komunikacyjnych pomiędzy zainteresowanymi stronami, stanowiących narzędzie wymiany informacji między wynikami badań a tworzoną polityką.

Badacze przeanalizowali istniejące połączenia między projektami badawczymi z zakresu zasobów wodnych i opublikowali wyniki analizy na stronie internetowej projektu, stanowiącej ważne powiązania między naukowcami i politykami. Następnie przebudowano istniejący internetowy portal informacyjny (WISE-RTD), tak by stał się łatwym w użyciu narzędziem do wymiany i rozpowszechniania informacji. Portal przetestowano przy użyciu dwóch wybranych dorzeczy. Na koniec, naukowcy dopracowali i przetestowali narzędzia, aby uwzględnić potrzeby krajów spoza Europy.

Podsumowując, projekt SPI-WATER pozwolił poprawić komunikację między naukowcami, specjalistami i politykami zajmującymi się problematyką czystości europejskich zasobów wodnych. Wyniki projektu powinny pomóc UE i innym krajom w dostarczaniu obywatelom czystej i bezpiecznej wody zgodnie z postanowieniami dyrektywy WFD.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę