Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECODRIVE — Wynik w skrócie

Project ID: 44391
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Pomiar ochrony środowiska i wzrostu gospodarczego

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy dokonano oceny systemu służącego do identyfikowania i mierzenia czynników ekoinnowacyjnych związanych z wydajnością gospodarczą i środowiskową. Wyniki badań przyczynią się do realizacji europejskiego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwiększając wydajność i zmniejszając negatywny wpływ przemysłu na naszą planetę.
Pomiar ochrony środowiska i wzrostu gospodarczego
Europejskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i stałego wzrostu gospodarczego w połączeniu z ochroną środowiska doprowadziły do powstania tzw. ekoinnowacji, których celem jest zwiększenie wydajności produkcji bez wyrządzania szkód środowisku. Wskaźniki ekoinnowacji służą do mierzenia różnych parametrów wydajności z ekonomicznego punktu widzenia, takich jak lepsza funkcjonalność czy mniejsze koszty, i pozaekonomicznego punktu widzenia, takich jak zmniejszenie emisji czy ograniczenie zubożenia zasobów.

Celem projektu "Pomiar EKO-innowacji: ekologiczne i ekonomiczne wskaźniki wydajności i wskaźniki pochodne" (Ecodrive) było stworzenie ram dla ekowskaźników i standardowych metod ich pomiaru. Wskaźniki podzielono na trzy kategorie: wskaźniki bezpośrednio odzwierciedlające rzeczywistą wydajność ekonomiczną i środowiskową, wskaźniki prognozujące przyszłą wydajność oraz wskaźniki napędzające wydajność (na przykład, zatrudnienie menedżera ds. ekoinnowacji w przedsiębiorstwie).

Proponowane parametry poddano analizie ilościowej i wykorzystano w wybranym studium przypadku, co pozwoliło na określenie koncepcji dotyczących analiz ilościowych oraz obszarów wymagających dalszych badań.

Wyniki projektu Ecodrive przyniosły szereg informacji na temat analizy ilościowej wskaźników wydajności w zakresie czynników ekonomicznych i środowiskowych. Dalsze badania mogą wyjaśnić rolę innych ważnych wskaźników, w zakresie postrzeganych z perspektywy konsumenta lub producenta kwestii dotyczących technologii, produktów i usług, oraz mogą pomóc politykom w lepszym ocenianiu wpływu działalności przemysłowej i biznesowej na środowisko, przyczyniając się tym samym do ochrony przyrody i zwiększenia konkurencyjności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę