Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEI — Wynik w skrócie

Project ID: 44513
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Tworzenie wskaźników dla ekoinnowacji

Europa jest światowym liderem w dziedzinie walki ze zmianą klimatu i innych kluczowych kwestii środowiskowych. Dzięki przeprowadzonemu niedawno badaniu wiemy teraz, jak lepiej mierzyć ekoinnowacje na starym kontynencie.
Tworzenie wskaźników dla ekoinnowacji
Tzw. gospodarka ekologiczna została okrzyknięta jednym z lekarstw na globalny kryzys finansowy. Oprócz aspektów finansowych, ekologiczne technologie i usługi przynoszą także korzyści środowisku i stanowią jeden z kluczowych elementów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

Zatem jak Europa radzi sobie z ekoinnowacjami? Uczestnicy projektu "Mierzenie ekoinnowacji" (MEI), finansowanego ze środków UE, postanowili odpowiedzieć na to pytanie. W pierwszej kolejności opracowali kompleksową definicję ekoinnowacji, obejmującą takie koncepcje, jak wpływ na środowisko i cykle życia produktów.

Następnie zbadano szereg różnych podejść do mierzenia ekoinnowacji. Opracowano na przykład kwestionariusze dla firm działających w tej dziedzinie. Doskonałym i do tego bezpłatnym źródłem informacji okazała się analiza patentów, chociaż niestety nie sprawdza się ona w przypadku wszystkich rodzajów ekoinnowacji.

Badacze odkryli też, że kreatywność, będącą bardziej abstrakcyjnym pojęciem, można skutecznie mierzyć przy pomocy danych pochodzących z czasopism i baz danych produktów. Analogicznie, niektóre wskaźniki, od środowiska po warunki robocze, można wykorzystać do zdefiniowania ważnych postępów w dziedzinie ekoinnowacji.

W celu ustanowienia punktu odniesienia przeprowadzono analizy przydatności różnych koncepcji do tworzenia wskaźnika porównawczego. Wyniki wskazują, że zastosowanie kilku połączonych metod jest bardziej skuteczne niż użycie jednego, samodzielnego środka.

Uczestnicy projektu MEI określili też luki w wiedzy, które wymagają dalszych badań, np. brak danych statystycznych specyficznych dla ekoinnowacji. Informacje te wykorzystano do przygotowania planu działań dla przyszłych badań w tej dziedzinie, mających zapewnić Europie pozycję lidera ekoinnowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę