Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Użycie światła słonecznego do chłodzenia

Rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną pobudzają zarówno ograniczenia kosztów, jak i względy środowiskowe. Zasadniczo coraz więcej branż przemysłowych podejmuje się oceny zastosowania alternatywnych form energii, by zwiększyć konkurencyjność i chronić środowisko.
Użycie światła słonecznego do chłodzenia
Projekt "Zastosowania słonecznych technologii chłodzenia w śródziemnomorskim przemyśle rolno-spożywczym" (Medisco) miał na celu ocenę koncepcji chłodzenia i mrożenia opartych na energii słonecznej, przeznaczonych do zastosowania w południowej części basenu Morza Śródziemnego, a mianowicie w Egipcie, Maroku i Tunezji.

Za punkt wyjścia badacze przyjęli przemysłowo dostępne, niewielkie systemy ze względu na ich elastyczność zarówno w zakresie modułowości, jak i szerokiego zastosowania w niewielkim i dużym zapotrzebowaniu wydajnościowym. Następnie ocenie poddali śródziemnomorski przemysł spożywczy oraz dostępne alternatywy schładzania, ze szczególnym naciskiem na oszczędność energii.

Badacze opracowali model matematyczny zaproponowanych systemów chłodzenia, wraz z przyjaznym użytkownikowi interfejsem umożliwiającym symulację oraz optymalizację parametrów systemu do zastosowania przez planistów i ekspertów technicznych w podejmowaniu decyzji.

Następnie stworzyli protokół monitorowania i zainstalowali systemy wraz ze sprzętem monitorującym w eksperymentalnych zakładach. Ciągła ocena wydajności systemu umożliwiła optymalizację parametrów, w tym czasu niezbędnego schładzaczowi do osiągnięcia temperatury roboczej, wydajność kolektora słonecznego, wydajność schładzacza oraz zużycie energii elektrycznej. Zdobyte informacje zostały użyte do zbudowania bazy danych, by wzmocnić wydajność modelu, a tym samym ułatwić podejmowanie lepszych decyzji przez użytkowników przemysłowych.

Wreszcie badacze zbadali potencjał komercjalizacji pomysłu, wykorzystując narzędzia symulacyjne do analizy wyników w różnych klimatach, pod różnym obciążeniem i w odmiennych warunkach roboczych.

W ten sposób w ramach projektu Medisco stworzono dwie innowacyjne, wysokowydajne koncepcje słonecznego chłodzenia i mrożenia, łączące oszczędność kosztów i energii oraz potencjale zastosowanie w śródziemnomorskim przemyśle rolno-spożywczym. Komercjalizacja wyników powinna zwiększyć konkurencyjność, chroniąc jednocześnie środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę