Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspieranie produkcyjności afrykańskich gospodarstw małorolnych

Ogólnie przyjęte jest, że Afryka potrzebuje zwiększyć produkcyjność rolną, aby zaspokoić potrzeby szybko rosnącej i zurbanizowanej populacji. Jednak różnorodność małych gospodarstw zajmujących się uprawą mieszaną i inwentarzem żywym w rozmaitych warunkach sprawiła, że przeanalizowanie na szeroką skalę rozwiązania w zakresie rolnictwa jest szczególnie trudne.
Wspieranie produkcyjności afrykańskich gospodarstw małorolnych
Projekt "Zgłębianie kompromisów dotyczących osób utrzymujących się z pracy na roli oraz środowiska: ramy AfricaNUANCES" (Africanuances) powstał, aby zająć się tą kwestią, przez włączenie niezgodności w celu określenia najlepszych praktyk służących osiągnięciu bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rozwoju i odporności zasobów naturalnych w Afryce subsaharyjskiej.

Celem projektu były wilgotne i półwilgotne ekosystemy oraz opracowanie modelu analitycznego łączącego cechy przestrzenne i czasowe gospodarstw małorolnych.

Konkretniej, model rozpatrywał produkcję upraw na podstawie żyzności gleby, a także produkcję inwentarza na potrzeby rozmaitych systemów chowu oraz obchodzenia się z nawozem. Szczególny nacisk położono na efektywne wykorzystanie substancji odżywczych oraz poprawę jakości gleby. Dodatkowo uwzględniono cechy czasowe poprzez włączenie mechanizmów równoważących w zakresie paszy, materiału organicznego i pracy w czasie.

Badacze dokonali oceny modelu pod względem kosztów i korzyści, zwłaszcza w związku z produktywnością, ekonomiką i usługami w zakresie ochrony środowiska. Projekt jako taki stanowi pierwszy przypadek modeli symulacji włączających parametry rolno-ekologiczne i społeczno-gospodarcze. Dodatkowo cechy czasowe modelu umożliwiają dokładną analizę dynamicznych interakcji między produkcją, konsumpcją a zarządzaniem zasobami. Choć projekt był skupiony się na kwestiach związanych z żyznością gleby, wyniki mają szerokie zastosowanie do oceny procesów rolnych.

W ten sposób projekt Africanuances przyczynił się do stworzenia narzędzia modelowania o szczególnym znaczeniu dla Afryki subsaharyjskiej i jej krytycznej potrzeby zwiększania produktywności rolnej wśród złożoności właściwej gospodarstwom małorolnym. Informacje, które są ogólnodostępne na stronie internetowej projektu, zostały przekazane miejscowym rolnikom i pracownikom dodatkowym i powinny przynieść owocne – czy może "pełne strąków" – rezultaty.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę