Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RAISE — Wynik w skrócie

Project ID: 3989
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Konferencja europejskich obywateli na temat zrównoważonego rozwoju miejskiego

Po raz pierwszy w historii więcej ludzi mieszka w miastach niż na obszarach wiejskich. Aby zapobiec wyczerpaniu zasobów fizycznych i kulturalnych poprzez zużycie i marnotrawstwo, niezbędne są specjalne programy i strategie na rzecz zrównoważenia rozwoju miejskiego, jak również zaangażowanie zwykłych obywateli.
Konferencja europejskich obywateli na temat zrównoważonego rozwoju miejskiego
Zrównoważony rozwój zdefiniowany jest w słowniku Merriam-Webster jako metoda zbioru lub użycia zasobów w taki sposób, aby zasoby te nie wyczerpały się ani nie zostały trwale uszkodzone. W kontekście zrównoważenia miejskiego można uwzględnić rozwój miejski oraz jego wpływ na warunki środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

Projekt "Podnoszenie świadomości obywateli i zainteresowanych stron, akceptacja i zastosowanie nowych podejść do zrównoważonego rozwoju regionalnego i miejskiego w Europie" (RAISE) miał na celu podniesienie świadomości społecznej oraz pobudzenie uczestnictwa w programach zrównoważonego rozwoju miejskiego za pośrednictwem konferencji obywatelskiej poświęconej wielu powiązanym projektom. Główne tematy zainteresowania uwzględniały zarządzanie miejskie, zrównoważony transport, zrównoważone środowisko zabudowane oraz dziedzictwo kulturowe.

Konferencja została zorganizowana w taki sposób, aby udział w niej wziął jeden zwykły obywatel z każdego państwa członkowskiego UE. Pomimo iż w procesie selekcji zastosowano metodę naukową, uczestnicy nie reprezentowali zróżnicowanego przekroju, biorąc pod uwagę konieczność znajomości języka angielskiego oraz rozeznania w zakresie technologii. W rezultacie uczestnicy wykazywali ogólnie wysoki poziom ekonomiczny i edukacyjny. W rzeczywistości projekt RAISE podkreślił znaczenie edukacji w realizacji zrównoważonego rozwoju, nie tylko w odniesieniu do wykształcenia obywateli, ale także decydentów i polityków.

Konferencja została pomyślnie przeprowadzona, po czym sporządzony został końcowy dokument przedstawiający deklarację obywateli w sprawie miast przyszłości, a następnie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu oraz różnym instytucjom, zainteresowanym stronom i politykom. Badacze opublikowali również rezultaty na stronie internetowej projektu oraz opracowali dokumentację w różnych językach, aby zwiększyć jej dostępność. Wreszcie przygotowali film ze wskazówkami na temat obywatelskiego uczestnictwa w zrównoważonym rozwoju miejskim.

Tymczasem konferencja prasowa zorganizowana wraz z konferencją obywateli nie wzbudziła szczególnego zainteresowania, co z kolei wywołało wśród niektórych uczestników wątpliwości co do dostrzegalnej wartości uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji.

Projekt RAISE skutecznie pobudził opinię publiczną do dyskusji na temat programów zrównoważonego rozwoju miejskiego, przez co doprowadził do wyjaśnienia oraz zwiększenia skuteczności proponowanych strategii. Jednakże projekt podkreślił także potrzebę edukacji po stronie wszystkich obywateli w zakresie technologii i problematyki miejskiej, jak również większego wsparcia zaangażowania obywateli w proces.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę