Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STRESOIL — Wynik w skrócie

Project ID: 004017
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Dania

Pakiet ratunkowy dla zanieczyszczonej gleby w Europie

Gleba zanieczyszczona paliwem stwarza znaczne zagrożenie dla zasobów wody. Badacze przeprowadzili symulację testów ulepszenia gleby w terenie, by wybrać najbardziej odpowiednią metodę oczyszczenia zanieczyszczonej gleby.
Pakiet ratunkowy dla zanieczyszczonej gleby w Europie
Zanieczyszczenie gleby substancjami, takimi jak ciecze w fazie niewodnej (NAPL), obejmującymi wiele produktów naftowych to poważny problem w całej Europie. Większość kontynentu pokryta jest glebą pochodzenia lodowcowego, która może pękać, otwierając drogę zanieczyszczeniom do podziemnych zbiorników.

W ramach obróbki gleby, kruszenie hydrauliczne zwiększa strefę wpływu procesu naprawczego. W połączeniu z różnymi środkami oczyszczającymi kruszenie hydrauliczne to metoda stosowana najpowszechniej. Jednakże aktualna baza wiedzy o technologiach obróbki NAPL była dotychczas bardzo niejednolita.

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności, projekt "Miejscowa stymulacja i remediacja zanieczyszczonej, popękanej gleby" (Stresoil) miał na celu zebranie informacji naukowych, umożliwiających wybór najlepszych środków rekultywacji gleby zanieczyszczonej NAPL.

Wybrano popękaną lokalizację testową, przeanalizowano ją pod kątem geologicznym oraz oszacowano jej przepuszczalność. Po określeniu stopnia zanieczyszczenia zastosowano kilka technik rekultywacji gleby po hydraulicznym kruszeniu. Uwzględniały one biodegradację, biowentylację oraz wtryskiwanie pary.

Dla każdego symulacyjnego scenariusza testowego informacje zachowano w specjalnie zaprojektowanej bazie danych do celów analizy kosztów i korzyści. Zaprojektowano także wielokryteriowy zbiór danych wspierających podejmowanie decyzji podczas procesu remediacji.

Dane uzyskane w ramach projektu Stresoil wskazują, że opłacalne technologie łączące stymulację i remediację stanowią realistyczną alternatywę dla obróbki konwencjonalnej. Inne metody mające na celu eliminację samej substancji zanieczyszczającej, w tym ekstrakcja próżniowa oraz obróbka cieplna, także wyglądały bardzo obiecująco.

Skuteczne oczyszczanie zanieczyszczonej gleby ma zasadnicze znaczenie w ochronie europejskich podziemnych zasobów wodnych. Wyniki projektu Stresoil zapewniły solidną podstawę do osiągnięcia tego celu w optymalny sposób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę