Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

KASWARMI — Wynik w skrócie

Project ID: 43513
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Modernizacja systemów nawadniania plonów na świecie

Ważne nowe badania systemów irygacyjnych w Ameryce Łacińskiej pomogą zapewnić tam zrównoważone, niezanieczyszczone, automatyczne nawadnianie na rzecz maksymalizacji uzysku plonów na świecie.
Modernizacja systemów nawadniania plonów na świecie
Produkcja plonów zależy od dostępności wody – obecnie irygacja stosowana jest dla 20% światowych upraw odpowiadających łącznie za 40% produkcji żywności. Rosnące zapotrzebowanie na wodę irygacyjną będzie prawdopodobnie postępować wraz z presją na zwiększenie dostaw żywności.

Projekt "Ocena wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi na rzecz irygacji" (Kaswarmi) miał na celu podjęcie wyzwania związanego z dostarczaniem czystszej wody wydajniejszymi systemami. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu Kaswarmi zbudowano kompleksową bazę multidyscyplinarnej wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi na potrzeby irygacji.

Wybrano kilka obszarów w Ameryce Łacińskiej do analizy obejmującej społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, instytucjonalne i techniczne aspekty irygacji. Zidentyfikowano także główne potrzeby potencjalnych zainteresowanych stron – rolników, naukowców i decydentów – w celu opracowania przyszłych strategii oraz zidentyfikowania luk w działaniach badawczych.

Ocena ujawniła, że istniejące systemy irygacyjne opierały się na ekonomice zarządzania gospodarstwem oraz strategiach zarobkowania rolników. Jednakże w przypadku zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM) w ramach istniejących modeli wspierających decyzje, innowacyjne techniki zdalnego wykrywania są już wdrożone.

Zasadnicze znaczenie dla zrównoważenia przyszłych systemów irygacyjnych ma kwestia jakości, ze względu na rozległe zastosowanie chemikaliów rolniczych. Zapobieganie przenikaniu zanieczyszczonej wody do podziemnych zasobów wodnych ma znaczenie zasadnicze. Sytuację pogorszył fakt, iż w ramach projektu Kaswarmi zauważono brak wiarygodnych danych na temat jakości wody i gleby. Ponadto w raporcie z projektu uwzględniono niedostatki i wymogi szeregu zainteresowanych stron.

W ramach projektu Kaswarmi osiągnięto zrównoważony program irygacji wodnej, w którym określono priorytety badawcze w zakresie projektu systemu, uwzględniając czynniki środowiskowe, zarządcze i społeczno-ekonomiczne. Zintegrowane zrównoważone podejście jest istotne dla modernizacji systemów irygacyjnych, by spełnić rosnące zapotrzebowanie na produkcję plonów na świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę