Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bakteryjna "recyklacja" odpadów na rzecz energii

Prowadzone są badania nad wieloma formami energii odnawialnej w celu osiągnięcia długoterminowego zrównoważenia poprzez ograniczenie zależności od paliw kopalnych, a także minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Do tych form energii zaliczyć należy biogaz, składający się głównie z metanu i dwutlenku węgla (CO2), wytwarzany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy przez bakterie beztlenowe.
Bakteryjna "recyklacja" odpadów na rzecz energii
Odpady gromadzone na wysypiskach od wielu lat wytwarzają biogaz. Biogaz można rafinować, po czym wykorzystać jako substytut gazu ziemnego do gotowania bądź ogrzewania domów i przedsiębiorstw.

Ponadto beztlenowy system fermentacji wzbudza zainteresowanie zarówno w obszarze rolniczym, jak i w sektorze oczyszczania ścieków, gdzie odpady zwierzęce i ludzkie można poddać obróbce w celu ograniczenia bakterii zanieczyszczających zasoby wodne, a jednocześnie redukcji uwalniania metanu do atmosfery, co uznawane jest za główny czynnik przyczyniający się do globalnego ocieplenia.

Celem projektu "Lepszy odzysk energii odnawialnej z biomasy w drodze wysoce wydajnego procesu rozrywania" (Biowell) miał na celu opracowanie zoptymalizowanego systemu fermentacji beztlenowej zwiększającej produkcję biogazu w zakładach. W szczególności badacze opracowali innowacyjny proces obróbki wstępnej biomasy oparty na ultradźwiękowej aktywacji różnych układów enzymatycznych.

Opracowano prototypowy system Biowell, jak również oprogramowanie do automatycznej kontroli. System został kompleksowo oceniony podczas testów funkcjonalnych w warunkach przemysłowych. Wyniki potwierdziły potencjał wydajniejszej produkcji biogazu z zastosowaniem homogenizacji biomasy, a także umożliwiły identyfikację parametrów biomasy wpływających na uzysk biogazu.

Badacze zarysowali plan na rzecz zrównoważonego rozwoju Biowell oraz poprawy wydajności wraz ze strategią komercjalizacji. Wyniki powinny wywrzeć znaczący wpływ na wiele sektorów przemysłowych w ich staraniach na rzecz ujarzmienia energii wytwarzanej w procesie beztlenowego trawienia biomasy, w tym na sektor spożywczy, farmaceutyczny i rolniczy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę