Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURODEMO — Wynik w skrócie

Project ID: 3985
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Austria

Zrównoważenie: dobre dla gleby i uzdatniania wody

Pomimo powszechnej akceptacji i poparcia potrzeby opracowania zrównoważonych praktyk, europejski sektor remediacji gleby i wód gruntowych pozostał sceptyczny i niezdecydowany wobec wdrażania reform. Europejscy naukowcy podjęli się zadania asymilacji pozytywnych informacji oraz opracowania systemu motywacyjnego, by skłonić władze publiczne do większego zaangażowania.
Zrównoważenie: dobre dla gleby i uzdatniania wody
Projekt "Europejska platforma prezentacji efektywnej remediacji gleby i wód gruntowych" (Eurodemo) miał na celu pokonanie istniejących barier oraz pobudzenie penetracji rynku przez zrównoważone technologie i praktyki związane z usuwaniem szkodliwych zanieczyszczeń z gleby i wód gruntowych.

W szczególności naukowcy mieli na celu stworzenie platformy obejmującej wszelkie istotne i aktualne informacje badawcze, wytyczne w zakresie oceny i raportowania wyników projektów terenowych, jak również narzędzia umożliwiające analizę alternatywnych technologii w zakresie kosztów i wpływu na środowisko.

W pierwszej kolejności dokonali przeglądu ostatnich oraz aktualnie realizowanych projektów innowacyjnych. Dokonali podziału technologii usuwania zanieczyszczeń (remediacji) na cztery kategorie: przepuszczalne bariery aktywne, remediacja termiczna, utlenianie chemiczne oraz bioremediacja wspomagana. W odpowiedzi na brak monitoringu i oceny, a tym samym brak użytecznych informacji z projektów demonstracyjnych, badacze opracowali wytyczne do oceny wydajności i raportowania wyników.

Stworzyli także program promujący technologie remediacji (RTPP) w celu pobudzenia zastosowania zrównoważonych technologii w dziedzinie remediacji gleby i wód gruntowych. W szczególności program uwzględnił analizy oparte na ryzyku, zachęty fiskalne oraz zachęty dotyczące efektywności środowiskowej, aby zapewnić zaangażowanie władz publicznych w rozwój zrównoważonych praktyk.

Podsumowując, projekt Eurodemo zapewnił asymilację informacji finansowanych przez UE programów zrównoważonego rozwoju w sektorze remediacji gleby i wód gruntowych, zalecenia normalizacyjne w zakresie oceny wydajności oraz procedury sprawozdawczości i sugestie dotyczące zaangażowania władz publicznych. Wszystkie te działania powinny podnieść świadomość korzyści wynikających ze zrównoważonego rozwoju wśród użytkowników końcowych, jak również zwiększyć uczestnictwo organizacji finansujących oraz potencjalnych demonstratorów technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę