Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RAMWASS — Wynik w skrócie

Project ID: 37081
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Minimalizacja negatywnego wpływu na ekosystemy dorzeczy

Globalne zmiany klimatu oraz szkodliwa działalność człowieka związana z przyrostem populacji w pobliżu naturalnych zasobów wodnych wywierają katastrofalny wpływ na obszary podmokłe oraz ekosystemy wodne w pobliżu dorzeczy (ekosystemy rzeczne lub te związane z przepływem wody). W odpowiedzi na ten problem w ostatnich latach znacząco rozwinięto modelowanie systemu wody, osadu i gleby (WASS).
Minimalizacja negatywnego wpływu na ekosystemy dorzeczy
Projekt o nazwie "Zintegrowany system wsparcia decyzji do oceny i zarządzania ryzykiem systemu wody, osadu i gleby w skali dorzecza w ekosystemach rzecznych" (Ramwass) miał na celu opracowanie innowacyjnego systemu wsparcia decyzji (DSS) do oceny i zarządzania ryzykiem w regionach rzecznych.

Naukowcy opracowali podstawowe technologie do monitorowania i analizy danych środowiskowych i geofizycznych z różnych źródeł. Badacze przetestowali technologie w trzech ekosystemach wodnych i na terenach podmokłych przylegających do dorzeczy w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Utworzyli także bazę danych na podstawie informacji uzyskanych w ramach studiów przypadku, jak również system DSS wspomagający podejmowanie racjonalnych decyzji w ramach różnych scenariuszy. System DSS uwzględnił parametry wiatru, przenikania i strat wody w wyniku parowania, a także aspekt opadów. Badacze opracowali także zbiór wytycznych i zaleceń do oceny zagrożeń w ekosystemach rzecznych wraz z propozycjami dalszych udoskonaleń.

Podsumowując, projekt Ramwass wniósł innowacyjne technologie oraz zaawansowaną ocenę DSS ekologicznego wpływu zagrożeń, jak również propozycje skutecznych reakcji dla ekosystemów przyległych do dorzeczy. Opracowane narzędzie powinno być także użyteczne dla władz publicznych i służb awaryjnych w ocenie ryzyka, zapobieganiu zagrożeniom, ich łagodzeniu i remediacji dla ekosystemów rzecznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę