Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NETSSAF — Wynik w skrócie

Project ID: 37099
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Wspieranie praw Afryki do czystej wody

Niemal dwie trzecie ludności Afryki Subsaharyjskiej nie posiada dostępu do urządzeń kanalizacyjnych, które zapewniają dostawy czystej i bezpiecznej wody oraz ograniczają rozprzestrzenianie się chorób wywoływanych przez bakterie znajdujące się w odpadach. Dlatego też milenijne cele rozwoju (MCR) w zakresie warunków sanitarnych nie zostaną osiągnięte do 2015 r. bez znacznej poprawy w zakresie zapewnienia usług kanalizacyjnych w Afryce Subsaharyjskiej.
Wspieranie praw Afryki do czystej wody
Projekt "Sieć na rzecz rozwoju zrównoważonych podejść do wdrażania na dużą skalę kanalizacji w Afryce" (Netssaf) miał na celu zawiązanie współpracy między zainteresowanymi stronami w celu identyfikacji i wdrożenia zrównoważonych podejść do kanalizacji, integrujących niedrogie technologie z zarządzaniem na poziomie społeczności.

Badacze uwagę skupili na krajach zachodnioafrykańskich. W pierwszej kolejności zidentyfikowali siedliska bez dostępu do kanalizacji. Następnie wybrali kilka lokalizacji do przeprowadzenia studiów przypadku w oparciu o różnorodne czynniki, po czym ocenili siedem systemów kanalizacyjnych oraz ich zrównoważone alternatywy. Badacze zidentyfikowali potencjalnych dostawców usług sanitarnych według regionów, tworząc bazę danych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) funkcjonujących w Afryce Zachodniej.

Końcowym rezultatem projektu było opracowanie narzędzia wspierającego decyzje bądź zarządzanie kanalizacją (narzędzie wspierające zarządzanie kanalizacją) oraz przewodnika, aby pomóc zainteresowanym stronom zastosować zrównoważone koncepcje kanalizacyjne na dużą skalę w różnorodnych warunkach Afryki Zachodniej. Wdrożenie wyników projektu Netssaf powinno pomóc Europie i Afryce w osiągnięciu MCR w zakresie globalnego dostępu do kanalizacji, a tym samym poprawić jakość życia milionów mieszkańców Afryki Zachodniej, którzy nie posiadają dostępu do czystej wody.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę