Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BASIN — Wynik w skrócie

Project ID: 37126
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Jak zmiana klimatu wpływa na Morze Północne

W ramach finansowanego przez UE projektu zbadano wpływ klimatu na ekosystemy północnoatlantyckie. Wyniki badania doprowadzą do lepszego zrozumienia procesów zachodzących na Ziemi.
Jak zmiana klimatu wpływa na Morze Północne
Bardziej niż kiedykolwiek badacze zaczynają zdawać sobie sprawę, że zmiany klimatu mogą wpływać na prądy oceaniczne i temperaturę wody. Aby zrozumieć, jak taka zmienność wpływa na ekosystemy oceaniczne, konieczne jest zintegrowanie i rozpowszechnienie wszelkich dostępnych wyników badań wśród zainteresowanych stron i społeczeństwa.

Projekt "Rozwiązanie kwestii wpływu procesów klimatycznych na ekosystemy mórz basenu północnoatlantyckiego i mórz szelfowych: integracja i poszerzanie obserwacji, monitoringu i prognoz" (BASIN) miał na celu rozwój wspólnego programu badawczego Europy i Ameryki Północnej w zakresie północnoatlantyckich ekosystemów oceanicznych. Działania podjęte w ramach projektu wsparły inicjatywę Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), w ramach której istniejące systemy obserwacji połączone są w celu monitorowania stanu Ziemi.

Głównym celem konsorcjum było badanie, przewidywanie i łagodzenie wpływu działalności człowieka i zmiany klimatu na ekosystemy morskie Morza Północnego. Wymagało to skoordynowania działań naukowych oraz wspólnego finansowania międzynarodowych projektów. Poprzez organizację czterech warsztatów, konsorcjum zidentyfikowało bieżące badania poświęcone wpływom zmiany klimatu na ekosystemy oraz miało na celu sporządzenie międzynarodowego planu wdrożeniowego.

Partnerzy projektu opracowali modele symulacyjne struktury populacji oraz dynamiki planktonu i gatunków ryb w celu wsparcia zarządzania oceanem. Zbadano także skutki obiegu węgla i substancji odżywczych, jak również wpływ zmienności klimatu na ekosystemy morskie.

Zasadniczo w ramach projektu BASIN podjęto się opracowania planu naukowego do oceny roli różnych parametrów atmosferycznych i oceanicznych w ekosystemach basenu północnoatlantyckiego. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się znacznie do planu GEOSS poprzez monitorowanie i obserwacje stanu Ziemi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę