Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STRIVER — Wynik w skrócie

Project ID: 37141
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Norwegia

Europa potrzebuje zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi

W ramach europejskiej inicjatywy podjęto potrzebę zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi w Europie. Oczekuje się, że wyniki spełnią wymogi w zakresie zrównoważonych dostaw wody na szczeblu krajowym i europejskim.
Europa potrzebuje zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi
Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi stało się głównym priorytetem na świecie wskutek coraz większego zapotrzebowania na wodę. Jednakże ograniczenia operacyjne i brak jasnych metodologii doprowadziły do realizacji finansowanego przez UE projektu "Strategia i metodologia na rzecz IWRM – Zintegrowana ocena interdyscyplinarna czterech dorzeczy bliźniaczych w Europie i Azji" (Striver). Głównym celem projektu Striver było opracowanie interdyscyplinarnych metod do oceny i wdrożenia zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM).

Konsorcjum przyjęło specjalną metodologię badawczą wobec czterech bliźniaczych zlewni w Europie i Azji. Poprzez połączenie nauk przyrodniczych, politycznych i społecznych członkowie projektu podjęli kwestie związane z reżimami wodnymi w międzynarodowo regulowanych rzekach, przepływem środowiskowym, zanieczyszczeniem oraz interakcją użycia ziemi i wody. Wyniki tego badania dostarczyły przydatnych przykładów na rzecz promowania i stosowania podejść IWRM.

Projekt Striver podkreślił znaczenie uczestnictwa zainteresowanych stron poprzez warsztaty poświęcone skutecznemu wdrażaniu IWRM. Ponadto za istotną we wdrażaniu strategii IWRM uznano międzynarodową współpracę w obszarze dorzeczy transgranicznych.

Zasadniczo konsorcjum Striver skutecznie opracowało strategie i metodologie oceny IWRM. Wyniki badania będą promowały planowanie partycypacyjne oraz zintegrowane podejmowanie decyzji wśród zainteresowanych stron, prowadząc do lepszego zarządzania zasobami wodnymi oraz oczywistych korzyści środowiskowych i ekonomiczno-społecznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę