Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEMBAQ — Wynik w skrócie

Project ID: 33234
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Dania

Przyroda najlepiej radzi sobie sama

Wszystkie żyjące komórki otoczone są błoną, która kontroluje, co przedostaje się z i do komórki, sprawiając, że przypominają one miniaturowe, częściowo przepuszczalne pęcherze wodne pływające w basenie. Kontrola ta w dużej mierze zależy od białek w błonie komórkowej (białek transbłonowych), pełniących funkcję kanałów, pozwalających niektórym cząsteczkom na przechodzenie przez błonę.
Przyroda najlepiej radzi sobie sama
Do takich transbłonowych białek należą tzw. akwaporyny, które są w bardzo wysokim stopniu swoiste dla cząsteczek wody. Wykorzystanie naturalnej zdolności oczyszczania wody ma ważne implikacje dla filtrowania i separacji wody w przemyśle.

Celem projektu "Zastosowanie akwaporyn w błonach do celów przemysłowych" (Membaq) było dokonanie radykalnego przełomu w dziedzinie oczyszczania wody, oczyszczania ścieków i produkcji energii w oparciu o gradienty jonowe (energia osmotyczna) z wykorzystaniem wody słonej. Naukowcy starali się wyprodukować w oparciu o nanobiotechnologię błony zawierające rekombinowane akwaporyny roślin.

Wykorzystano symulacje dynamiki molekularnej (MD) w celu zbadania cech przewodniości wody przez błony akwaporyn, co pozwoliło uzyskać lepszą przepuszczalność roztworów i charakterystykę płynności wody. Wytworzono rekombinowane akwaporyny roślinne, wbudowane w błonę, a następnie umieszczono błonę w kompozytowych systemie błonowym. Opracowano także i przetestowano szereg metod charakteryzacji powstałego systemu, z uwzględnieniem ważnych parametrów, takich jak temperatura czy pH. Wyniki badań opatentowano, aby mogły zostać w przyszłości objęte finansowaniem kapitałem podwyższonego ryzyka i znaleźć zastosowania komercyjne.

Reakcja mediów na innowacje była entuzjastyczna. Dalsze badania będą dotyczyły między innymi poprawy stabilności układu błonowego pod kątem testów przemysłowych w zakresie oczyszczania wody i produkcji energii.

Tym samym projekt Membaq pozwolił na stworzenie nowatorskiego nanobiotechnologicznego i naturalnego systemu oczyszczania wody, który może być nawet 50 razy bardziej wydajny w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi. Z uwagi na ogromny światowy rynek technologii oczyszczania wody, wyniki projektu powinny mieć znaczący wpływ na zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę