Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REPROFISH — Wynik w skrócie

Project ID: 44224
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Rozmnażanie ryb hodowlanych: przekuć teorię w praktykę

W ramach europejskiej inicjatywy pracowano nad szerszym udostępnieniem przemysłowi badań i wiedzy na temat rozmnażania ryb.
Rozmnażanie ryb hodowlanych: przekuć teorię w praktykę
W toku badań nad rozmnażaniem ryb zgromadzono w ciągu wielu lat ważne informacje, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowania komercyjne. Informacje te były jednak dostępne tylko dla środowiska naukowego poprzez publikacje i konferencje, a dostęp dla innych zainteresowanych stron był ograniczony.

Aby zmienić ten stan rzeczy, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Integracja podstawowej i stosowanej wiedzy na temat rozmnażania ryb" (Reprofish), uczestnicy wcześniejszych projektów połączyli siły, aby usprawnić udostępnianie i stosowanie wyników badań.

Projekt obejmował takie działania, jak stworzenie strony internetowej zawierającej aktualne informacje z dziedziny biologii reprodukcyjnej ryb hodowlanych. Zorganizowano także warsztaty mające na celu zgromadzenie wiedzy z dziedziny akwakultury oraz upowszechnianie jej w środowisku naukowym i branży w specjalnym wydaniu czasopisma poświęconym fizjologii reprodukcji ryb.

Równie ważne było udostępnienie informacji i protokołów dotyczących kontrolowanego rozmnażania ryb hodowlanych przemysłowi. Do tego celu wykorzystano biuletyny, broszury i publikacje prasowe. Na koniec sporządzono sprawozdanie przedstawiające UE konieczne zmiany i luki techniczne, dzięki któremu możliwe będzie odpowiednie ukierunkowanie przyszłych badań i wyeliminowanie pewnych trudności.

Podsumowując, w ramach inicjatywy Reprofish udało się zintegrować istniejącą wiedzę na temat rozmnażania ryb hodowlanych i udostępnić ją zainteresowanym stronom. Wdrożenie nowych protokołów powinno usprawnić techniki hodowlane i pomóc w rozwoju zrównoważonego przemysłu akwakultury.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę