Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COBECOS — Wynik w skrócie

Project ID: 44153
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Islandia

Wydajne połowy

Koszty aktualnie stosowanych w łowiskach europejskich metod kontroli często bywają wyższe niż wynikające z nich korzyści. Nowy system oprogramowania może pomóc znaleźć bardziej optymalny zestaw narzędzi pozwalających na wydajne kontrolowanie łowisk.
Wydajne połowy
Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) wspiera branżę rybołówstwa na różne sposoby. Ustanawia ona limity połowowe dla krajów UE, mające zapobiegać nadmiernej eksploatacji zasobów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Koszty i korzyści strategii kontrolnych" (Cobecos) analizowano systemy kontroli dla strategii zarządzania i przedstawiono oczekiwane korzyści ekonomiczne płynące z odpowiedniego zarządzania i realizacji WPRyb.

Zaproponowano zestaw narzędzi egzekwowania prawa, aby zwiększyć korzyści dla społeczeństwa. Stworzono oprogramowanie pomagające analizować studia przypadków, modele i zastosowalność w celu określenia kosztów i korzyści dotyczących różnych narzędzi zarządczych i roboczych.

Zebrane dane pokazują, że koszt egzekwowania limitów połowowych i licencji często przekracza oczekiwane korzyści. Aby rozwiązać ten problem, badacze zaproponowali nową teorię egzekwowania przepisów, obejmującą surowsze sankcje za działania nielegalne. Po sformułowaniu tej teorii, uczestnicy Cobecos sprawdzili ją w szeregu działań i praktyk zarządczych łowisk, przy rozmaitych kombinacjach kontroli wymagających różnych systemów zarządzania.

Proponowane środki kontroli obejmują metody zarządzania biologicznego, podatki, dopłaty, prawa własności i bezpośrednie ograniczenia ekonomiczne pozwalające zwiększyć zyskowność. Wszystkie te elementy zostały wprowadzone do nowego systemu oprogramowania, przeznaczonego dla urzędników zajmujących się egzekwowaniem przepisów. Łatwe w obsłudze oprogramowanie wyposażono w samouczki i podręczniki, które skutecznie pomagają urzędnikom, zarządcom i krajowym władzom w realizacji optymalnych strategii kontrolnych, ograniczaniu kosztów i bardziej efektywnym przydzielaniu zasoby. Europejski sektor rybołówstwa i akwakultury powinien znacząco skorzystać dzięki tej inicjatywie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę