Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SEACASE — Wynik w skrócie

Project ID: 44483
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Portugalia

Bardziej zrównoważona akwakultura

Nowe metody naukowe na rzecz udoskonalania akwakultury i środki zwalczania zagrożeń w tym sektorze już wkrótce będą wspierały branżę rybołówstwa i owoców morza.
Bardziej zrównoważona akwakultura
Akwakultura w Europie to potężny przemysł, który zapewnia produkcję owoców morza na potrzeby kontynentu i krajów poza jego granicami. W ramach finansowanego przez UE projektu "Zrównoważona ekstensywna i półintensywna akwakultura przybrzeżna w Europie Południowej" (Seacase) zbadano wyzwania w tym sektorze, takie jak konkurencja i przeznaczenie obszarów przybrzeżnych na inną działalność.

Celem projektu było usprawnienie zrównoważonego rozwoju, zwiększenie produktywności, konkurencyjności, zyskowności oraz polepszenie wizerunku i ograniczenie niekorzystnego wpływu tego sektora na środowisko w Europie Południowej przy użyciu nowego zestawu narzędzi. Na podstawie wyników naukowych utworzono sieć, mającą na celu wspieranie akwakultury poprzez wykorzystanie podobieństwa praktyk, kwestii technicznych i zarządzania (na przykład w odniesieniu do produkcji skorupiaków i hodowli ryb) stosowanych w tej dziedzinie w różnych krajach UE.

W ramach projektu Seacase zaproponowano również techniczne udogodnienia i nowe programy zarządzania, promujące zrównoważony rozwój i ochronę zasobów, w tym skuteczniejsze procedury ubojowe, przyjazne dla środowiska karmienie i dopasowanie gatunków do określonych warunków pogodowych. Opracowano kodeksy postępowania i kryteria jakości, umożliwiające obsługę sektora w wielu aspektach. Wytyczne te dotyczą odłowów, cech budowy ciała, cech jakościowych, warunków sanitarnych, odżywiania i innych ważnych tematów.

W ramach projektu opracowano także oprogramowanie do rozróżniania rodzajów ryb na podstawie biologii molekularnej. Przeprowadzono społeczno-gospodarczą ocenę sektora, która obejmowała kontrolę łowisk węgorza i oczyszczania ostryg, i zalecono również bardziej tradycyjne działania służące podniesieniu wydajności.

Przed zakończeniem projektu Seacase zaproponowano dalsze badania w tym zakresie, zgłębiające istotne obszary akwakultury. Decydenci, badacze, specjaliści ds. ochrony środowiska oraz przedstawiciele przemysłu odniosą korzyści z wyników projektu, a także wyników dalszych badań zalecanych przez zespół projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę