Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CULT-STRAT — Wynik w skrócie

Project ID: 501609
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Szwecja

Lepsza ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego

Jeśli mamy w dalszym ciągu cieszyć się dziedzictwem kulturowym Europy, musimy chronić je przed szeregiem zagrożeń. Jedna z inicjatyw finansowanych przez UE ułatwiła sprostanie temu wyzwaniu wszystkim stronom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
Lepsza ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego
Zła jakość powietrza stanowi poważne zagrożenie dla obiektów dziedzictwa kulturowego: dyrektywy europejskie muszą brać pod uwagę wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na symbole stanowiące integralną część europejskiej tożsamości. Jest to szczególnie ważne w przypadku programu "Czyste powietrze dla Europy" (CAFE) Komisji Europejskiej i interwencji poprzez ramowy program "Kultura 2000" i fundusze strukturalne.

Dobra wiadomość jest taka, że wpływ zanieczyszczenia powietrza jest wymierny i często oczywisty. Przy takim założeniu pojawiają się pytania dotyczące stopnia, w jakim ma on wpływ na budynki i pomniki, koszty napraw, sposoby zapobiegania niepotrzebnym stratom i znaczenie konserwacji poszczególnych pomników.

Projekt "Ocena konsekwencji zanieczyszczenia powietrza na obiekty dziedzictwa kulturowego – strategie zarządzania" (Cult-strat) miał na celu zapewnić naukowy punkt odniesienia, łącząc dotychczasową wiedzę z wiedzą uzyskaną podczas warsztatów, co ma ułatwić rozwiązywanie tego rodzaju problemów. Fakt zebrania informacji w postaci podręcznika ułatwia osobom zajmującym się dziedzictwem kulturowym podejmowanie strategicznych decyzji na szczeblu lokalnym, a decydentom działającym w ramach programu CAFE – opracowywanie odpowiednich zasad na poziomie krajowym i europejskim.

Partnerzy działający w ramach projektu mieli na celu określenie wskaźników materialnych oraz progów zanieczyszczenia, które ułatwiłyby pracę tych podmiotów. Długofalowe korzyści wynikające z tego rodzaju polityki obejmują mniejsze uszkodzenia i zrównoważoną konserwację profilaktyczną obiektów dziedzictwa kulturowego na kontynencie. W tym celu dokonano oceny istniejących rekomendacji pozwalających zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w pobliżu obszarów dziedzictwa kulturowego, zmniejszając koszty zwalczania korozji oraz realizując zamierzone cele. Opracowano także metodologie, z których można korzystać podczas badań mających na celu ocenę istniejącego ryzyka.

Pobrane pomiary i przedstawione w postaci modelu przyszłe scenariusze zostały wykorzystane do sporządzenia prognoz potencjalnych uszkodzeń i powiązanych kosztów dla różnych obszarów; opracowano także mapy korozji dla stali węglowej, miedzi, brązu, cynku i wapienia wydobywanego w Portland. Członkowie zespołu wybrali te elementy jako główne wskaźniki korozji i zweryfikowali je dla sieci miejsc, w jakich przez dłuższy czas przeprowadzane były testy.

Inne czynności wykonywane w ramach programu Cult-strat miały charakter studiów przypadku; miały one podnieść poziom zrozumienia różnych aspektów związanych z kategoriami materiałów mających wpływ na okres eksploatacji oraz różnice w jego długości. Ponadto miały pozwolić przekonać się, jak szacunki dotyczące tych różnic mogłyby pełnić rolę podstawy dla strategii zarządzania, a także pozwolić dokonać oceny analiz kosztów dla poszczególnych rodzajów obiektów dziedzictwa kulturowego w różnych lokalizacjach.

W ramach projektu udało się zebrać w jednym miejscu na czas dwóch sesji warsztatów osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin. Podczas warsztatów omawiano i dzielono się ich wynikami. Została także opublikowana książka, w której znaleźć można ostatnie wyniki badań oraz praktyczne informacje. Opracowanie to może służyć za punkt odniesienia m. in. dla decydentów, badaczy oraz dla specjalistów ds. zarządzania ochroną dziedzictwa kulturowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę