Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NOAHS ARK — Wynik w skrócie

Project ID: 501837
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Ochrona przyszłości dziedzictwa kulturowego

Wysiłki mające na celu ochronę pomników i zabytkowych budynków Europy przed podnoszącym się poziomem morza, zwiększoną ilością opadów oraz powodziami zaczynają nabierać kształtu.
Ochrona przyszłości dziedzictwa kulturowego
Nauka potwierdza, że zmiana klimatu jest nieunikniona i że należy zająć się tą kwestią, aby zmniejszyć do minimum jej konsekwencje w zakresie różnorodnych aspektów. Jednym z nich jest aspekt dziedzictwa kulturowego związany z zabytkowymi budynkami i charakterystycznymi obiektami, które mogą ucierpieć w związku z rosnącą ilością opadów, powodziami, suszami i innymi zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.

Finansowany ze środków UE projekt "Wpływ globalnych zmian klimatu na budynki stanowiące obiekty dziedzictwa kulturowego i krajobrazy kulturowe" (NOAHS ARK) miał na celu zróżnicowaną ocenę ryzyka związanego z budynkami i pomnikami. W ramach programu miały zostać określone klimatyczne parametry, które mają wpływ na zabytkowe budynki, oraz miały zostać sprognozowane efekty na następne 100 lat w oparciu o dowody naukowe. Projekt miał służyć określeniu strategii pozwalających złagodzić konsekwencje zmian klimatu dla zagrożonych miejsc, pomników i konkretnych materiałów.

Zespół projektu NOAHS ARK ciężko pracował na rzecz stworzenia sieci narzędzi oraz bazy danych dla zainteresowanych stron, które pozwalałyby oceniać zagrożenia, przewidywać różne scenariusze, a także skuteczność różnych strategii. Ustanowiono także panel konsultacyjny, który zająłby się przygotowaniem rekomendacji oraz wskazówek dla władz i decydentów, aby umożliwić im walkę z konsekwencjami różnych zjawisk pogodowych.

Wskazówki dotyczyły czterech tematów, związanych z wodą deszczową i infrastrukturą melioracyjną, efektami wywieranymi na struktury, interakcjami wewnętrznymi/zewnętrznymi oraz efektami działania na materiały budowlane. Badania już okazały się przydatne, pozwalając zainteresowanym stronom, decydentom i powiązanym organizacjom rozważyć wpływ czynników klimatycznych na obiekty dziedzictwa kulturowego Europy.

Kolejnym ważnym rezultatem tego projektu było przygotowanie map, które objęły obszary, na których ryzyko pogorszenia stanu budynków jest największe. W atlasie podatności na działanie czynników klimatycznych znalazły się ważne informacje związane z dziedzictwem kulturowym i zagrożeniami meteorologicznymi.

Rezultaty projektu były rozpowszechniane podczas międzynarodowych konferencji, spotkań, warsztatów, seminariów i kursów akademickich. Zostały one także opublikowane na stronie internetowej projektu, aby umożliwić dotarcie do nich zainteresowanym stronom oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie tego zagadnienia. Ta działalność stanowi krok w dobrym kierunku, w celu ochrony nie tylko europejskiego, ale też światowego dziedzictwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę