Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EMF-NET — Wynik w skrócie

Project ID: 502173
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

W jaki sposób wschodzące technologie wpływają na nasze zdrowie?

Zaledwie 20 lat temu głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego (EM) w naszym codziennym życiu były telewizyjne i radiowe stacje nadawcze i linie wysokiego napięcia. W wyniku gwałtownego rozwoju i włączenia do powszechnego użytku urządzeń telefonii komórkowej, jesteśmy obecnie narażeni na wciąż rosnące poziomy promieniowania EM, które – jak wykazano – oddziałują na tkanki biologiczne, co może wpływać na nasz stan zdrowia.
W jaki sposób wschodzące technologie wpływają na nasze zdrowie?
Projekt "Skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego: od nauki do zdrowia publicznego" (EMF-NET) powstał, aby zgromadzić i dokonać oceny przydatnych odkryć naukowych, pochodzących z rozmaitych ośrodków badawczych, w sprawie potencjalnych skutków zdrowotnych narażenia na działanie pola EM (EMF). Skupiono się na terminowym dostarczeniu wyników z myślą o rozwoju polityki na szczeblach europejskim i międzynarodowym.

Projekt EMF-NET ewoluował do pozycji lidera sektorowego pod względem koordynacji działań badawczych i promowania zrozumienia kwestii EMF i zdrowia publicznego. Badacze zadbali o systematyczną aktualizację danych badawczych, a także dostarczyli zalecenia na rzecz rozwoju polityki publicznej w sprawie zdrowia i ochrony konsumenta, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa środowiskowego i konkurencyjności Europy.

Projekt EMF-NET zidentyfikował także ważne obszary przyszłych działań, w tym ciągłą koordynację zadań, szczegółową ocenę skutków narażenia pracowników oraz szersze komunikowanie zagrożeń. Dodatkowo badacze uznali za sprawę najwyższej wagi nieprzerwaną ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia w związku z pojawieniem się nowych technologii, biorąc pod uwagę gwałtowną ekspansję elektroniki w domach i miejscach pracy.

Podsumowując, projekt EMF-NET w znacznym stopniu przyczynił się do oceny zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z narażeniem na EMF w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe. Radykalna poprawa jakości i ilości informacji dostępnych jako rezultat działań projektu EMF-NET stanowi wsparcie potencjału UE do objęcia pozycji globalnego lidera w podejmowaniu kwestii wpływu EMF na zdrowie publiczne. W ten sposób wyniki powinny mieć szeroko zakrojony wpływ na rozwój polityki w sprawie zdrowia publicznego zarówno w obrębie UE, jak i globalnie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę