Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LOW-HEAT — Wynik w skrócie

Project ID: 500399
Źródło dofinansowania: FP6-SME

Ponowne wykorzystanie ciepła z ciepłej wody

Kraje zachodnie traktują gorącą wodę w gospodarstwach domowych jako oczywistość. Jednak przygotowywanie i przechowywanie gorącej wody jest kosztownym procesem, który pochłania dużo energii.
Ponowne wykorzystanie ciepła z ciepłej wody
Wykorzystywana przez zmywarki, pralki i prysznice gorąca woda, której produkcja odpowiada w Europie za około 90% energii zużywanej przez te instalacje, trafia do kanalizacji. Odzyskanie ciepła z ciepłych ścieków mogłoby znacząco zmniejszyć zużycie energii oraz pomóc w spełnieniu wymagań prawnych w zakresie technik zrównoważonego zarządzania ciepłem i wodociągami.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Stworzenie nowej technologii domowego odzyskiwania ciepła ze ścieków" (LOW-HEAT) szukano sposobu na wykorzystanie energii cieplnej ze ścieków do pomocniczego zasilenia domowych kotłów grzewczych.

Konwencjonalne wymienniki ciepła nie są przystosowane do odzyskiwania ciepła w warunkach niskiego przepływu, takich jak w przypadku odprowadzania ścieków domowych. Oprócz tego ścieki zawierają różne zanieczyszczenia, w tym chemikalia i nieczystości stałe, które obniżają wydajność i żywotność systemu i są źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Naukowcy postanowili opracować innowacyjne technologie obejmujące urządzenia i oprogramowanie sterujące, pozwalające wyeliminować problemy związane z ponownym wykorzystaniem ścieków oraz uczynić ten proces wykonalnym i opłacalnym.

Stworzono system składający się z trzech komponentów: innowacyjnego wymiennika ciepła, urządzenia odprowadzającego oraz kontrolera częstotliwości radiowych (RF). System umożliwia automatyczną aktywację pompy po wykryciu temperatury przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Oprogramowanie pozwala na czyszczenie filtrów poprzez czasowe odwracanie kierunku działania pompy. Z kolei kontroler RF informuje użytkownika o kosztach, oszczędności energii i potrzebnych czynnościach konserwacyjnych.

System umożliwił odzyskiwanie do 50% energii cieplnej ze ścieków, znacząco zmniejszając zużycie energii i emisje dwutlenku węgla (CO2). Analiza kosztów wykazała, że działający w pełnym wymiarze system zwraca się w ciągu czterech lat, co sprawia, że jest konkurencyjną alternatywą wobec systemów dostępnych na rynku.

Projekt LOW-HEAT otrzymał nagrodę w dziedzinie efektywności energetycznej, został objęty patentem oraz uzyskał europejskie wyróżnienie za możliwość praktycznego zastosowania. Uczestnicy projektu znacząco przyczynili się do rozwoju bardziej ekologicznych domów i przedsiębiorstw oraz pomogli uzyskać przewagę konkurencyjną europejskiemu przemysłowi ciepłowniczemu i hydraulicznemu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę