Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PANDA — Wynik w skrócie

Project ID: 502329
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Sieć współpracy na rzecz zdrowszej akwakultury

Eksperci w dziedzinie zdrowia zwierząt morskich połączyli siły, aby stworzyć sieć zdolną do wpływania na tworzenie polityki, tworzenie metod leczenia chorób oraz opracowywanie programów szkoleniowych.
Sieć współpracy na rzecz zdrowszej akwakultury
W ramach projektu "Stała sieć na rzecz wzmocnienia wiedzy na temat chorób zakaźnych gatunków żyjących w akwakulturze oraz konsultacji naukowych dla polityki UE" (PANDA) stworzono sieć ekspertów w dziedzinie zdrowia zwierząt morskich, ułatwiającą wymianę wiedzy, umiejętności i opinii naukowych na ten temat. Jednym z głównych celów finansowanego ze środków UE projektu było stworzenie solidnej bazy informacji naukowych i zaoferowanie porad dotyczących prawodawstwa i polityki unijnej.

Projekt PANDA stworzył w szczególności stałą sieć, która służy wzmocnieniu wiedzy naukowej i kompetencji technicznych, szczególnie w odniesieniu do najważniejszych zagrożeń chorobami egzotycznymi oraz metod ich zwalczania. Dzięki tej inicjatywie Komisja Europejska otrzymała porady, które mogą pomóc jej w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz tworzeniu i wdrażaniu polityki dotyczącej akwakultury i zdrowia ryb.

Stworzono stronę internetową projektu, ułatwiającą wymianę i upowszechnianie informacji oraz służącą jako baza danych członków projektu. Twórcy projektu stworzyli także możliwości szkolenia i nakreślili wymagania, których nie spełniają dotychczasowe programy szkoleniowe. Szkolenia dotyczyły między innymi metod testowania, analiz epidemiologicznych i analiz ryzyka oraz środków przyjaznego dla środowiska zwalczania chorób.

Mimo że stworzona sieć jest w stanie zająć się większością problemów, jakie mogą wystąpić w przyszłości, zespół projektu PANDA uznał, że do utrzymania i rozwoju projektu potrzebne będą dalsze działania wykraczające poza jego zakres. W tym celu przygotowano zalecenia dotyczące działań, które powinny zostać uznane za europejski priorytet.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę