Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AQUABREEDING — Wynik w skrócie

Project ID: 44424
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Wykorzystanie genetyki do poprawy hodowli ryb

Wspieranie transferu innowacji i działalności badawczej ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego przemysłu. W ramach europejskiej inicjatywy wyróżniono aktualne i przyszłe programy hodowli w akwakulturach w celu ulepszenia stosowanych obecnie praktyk.
Wykorzystanie genetyki do poprawy hodowli ryb
Europejska akwakultura to duży sektor przemysłowy obejmujący różne gatunki i środowiska hodowlane. Niektóre firmy inwestują w zaawansowane programy genetyczne mające usprawnić produkcję. Nie dzieje się tak jednak w przypadku małych producentów, którzy ze względu na brak infrastruktury i zasobów koncentrują się na sporadycznej hodowli. Aby zapełnić tę lukę i zoptymalizować praktyki hodowlane w całej Europie, konieczne jest dokonanie przeglądu obecnej sytuacji i zaproponowanie nowych zintegrowanych strategii badawczych.

Taki był główny cel unijnego projektu "W kierunku ulepszonego i zrównoważonego wykorzystania genetyki w europejskim przemyśle akwakultury" (Aquabreeding). Konsorcjum pracowało nad strategicznym planem dotyczącym przemysłowej działalności badawczej w zakresie akwakultury oraz zidentyfikowaniem priorytetów badawczych.

W pierwszej kolejności przygotowano recenzje badań i rozwiązań dotyczących hodowli i rozmnażania 10 gatunków. Wyniki analiz rozpowszechniono za pośrednictwem witryny internetowej projektu i podczas końcowych warsztatów. W celu uzyskania informacji dotyczących komercyjnej działalności hodowlanej konsorcjum przeprowadziło ankietę, przesyłając kwestionariusz firmom prywatnym, organizacjom badawczym i stowarzyszeniom branżowym. Wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że sektor akwakultury cierpi z powodu fragmentacji procesów hodowli. Wśród ustalonych przez konsorcjum priorytetów badawczych znalazło się genetyczne ulepszenie wydajności biologicznej, wprowadzenie cech odporności na choroby w gatunkach hodowlanych oraz ich korelacja z produkcją i dobrostanem zwierząt.

Założono sieć wymiany informacji, niezbędną do stałej komunikacji między naukowcami i przemysłem akwakultury. Oczekuje się, że wyniki projektu Aquabreeding zwiększą świadomość sektora akwakultury w zakresie korzyści płynących z używania narzędzi genetycznych oraz stosowania działań hodowlanych w celu ulepszenia produkcji gatunków wodnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę