Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CRAB — Wynik w skrócie

Project ID: 500536
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Francja

Lepsze strategie dotyczące biofoulingu w akwakulturze

Skorupiaki i glony rosnące na znajdujących się morzu obiektach (zjawisko to znane jest jako biofouling) mogą być zgubne w skutkach dla akwakultury. Zaproponowano bardziej przyjazny dla środowiska, zrównoważony system umożliwiający usuwanie tych obcych organizmów.
Lepsze strategie dotyczące biofoulingu w akwakulturze
Tzw. antyfouling polega na zapobieganiu porastaniu lub usuwaniu narosłych mikroorganizmów, roślin i zwierząt, takich jak skorupiaki czy glony gromadzące się na kadłubach statków lub w instalacjach rybackich. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Kolektywne badania nad biofoulingiem w akwakulturach" (CRAB) było zmniejszenie toksyczności antyfoulingu przy pomocy wykonalnych, zrównoważonych systemów.

Uczestnicy projektu zdefiniowali naukowe i ekonomiczne problemy dotyczące antyfoulingu w akwakulturze (na przykład, w hodowlach ryb czy innych organizmów morskich), proponując bardziej obiecujące techniki pozwalające na ich wyeliminowanie. Dokonano oceny wymagań i przeprowadzono ankietę wśród użytkowników końcowych dotyczącą wpływu biofoulingu na infrastrukturę i hodowane gatunki.

Naukowcy pracowali nad udoskonaleniem istniejącej technologii i badali, między innymi, metody biologicznego zwalczania odpowiednich gatunków, oparte na enzymach metody zwalczania porostów, materiały ochronne, farby, uprawy, metody czyszczenia, stosowanie barwników oraz antyfouling elektrochemiczny. Dokonano oceny materiałów stosowanych na powierzchniach urządzeń akwakultury, przeprowadzono badania w hodowlach w celu oszacowania nasilenia biofoulingu oraz przetestowano proponowane rozwiązania. W ramach projektu przeprowadzono także ocenę ryzyka środowiskowego i ekonomicznego aktualnych i alternatywnych technologii, biorąc pod uwagę wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie, stada ryb i gospodarkę.

Badacze określili dobre praktyki dla sektora i opublikowali wyniki badań w podręczniku poświęconym biofoulingowi, zamieszczonym na stronie internetowej projektu. Przygotowane wytyczne dotyczyły warunków roboczych i obniżenia kosztów. Uwzględniono takie kryteria, jak przylegalność powłok malarskich, skuteczność antyfoulingu oraz wpływ na środowisko, dzięki czemu możliwe było rozpatrzenie różnych rozwiązań.

Oprócz strony internetowej, wyniki projektu upowszechniano przy pomocy artykułów oraz na konferencjach i innych wydarzeniach. Działaniom informacyjnym towarzyszyły szkolenia, co pozwoliło na zapewnienie optymalnych korzyści sektorowi akwakultury.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę