Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NECESSITY — Wynik w skrócie

Project ID: 501605
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Lepsze metody połowu pozwalają wyeliminować przyłowy

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano koncepcję nowych urządzeń i metod pozwalających na utrzymanie wielkości połowów przy jednoczesnym zmniejszeniu objętości poławianych niepożądanych gatunków. Projekt stanowi pierwszy krok ku usprawnieniu technik rybołówstwa i otwiera drogę ku przyszłym badaniom.
Lepsze metody połowu pozwalają wyeliminować przyłowy
W ramach projektu "Informacje i technologie dotyczące selekcji homara norweskiego i waleni" (Necessity) przeprowadzono szereg działań, których celem było zminimalizowanie przyłowów homara norweskiego i ryb pelagicznych. Zespół Necessity pracował nad tym, aby utrzymać połowy gatunków docelowych, stosując innowacyjne, redukujące przyłowy modyfikacje urządzeń i metod połowowych oraz wykorzystując akustyczne urządzenia odstraszające. Przygotowane w ścisłej współpracy z rybakami propozycje uwzględniają potrzeby użytkowników końcowych, co gwarantuje możliwość ich wdrożenia w przemyśle, a także ogranicza ich efekty biologiczne i społeczno-ekonomiczne.

Ponieważ technologie używane w łowiskach homara norweskiego powodowały poławianie wielu niechcianych gatunków, uznano, że nowe rozwiązania powinny umożliwiać zablokowanie wejścia lub umożliwienie ucieczki tym gatunkom. Po przetestowaniu proponowanych rozwiązań w sztucznym zbiorniku, badacze udoskonalili najbardziej obiecujące z nich pod kątem zastosowania w terenie, zgodnie z lokalnie panującymi warunkami.

Dokonano przeglądu istniejącego narzędzia do mechanicznej symulacji kratek i paneli oraz opracowano oprogramowanie symulujące zachowanie zwierząt zarówno wokół urządzeń, jak i we włoku. Zbadano także możliwość stosowania pasywnych urządzeń połowowych zamiast włoków na Morzu Śródziemnym.

Partnerzy projektu zaproponowali modyfikacje urządzeń pozwalające na zmniejszenie przyłowów i śmiertelności waleni w połowach włokiem pelagicznym. Zaproponowane środki oparte były także na badaniu biologii i zachowania się delfinów – najczęściej przyławianego gatunku. Pewną trudnością w pracach było to, że walenie stosunkowo rzadko wchodzą w interakcje z włokami.

Wśród badanych urządzeń, które przetestowano w laboratorium oraz w terenie, znalazły się liny i panele umieszczane z przodu oraz kratki umieszczane z tyłu sieci. Zakres projektu nie pozwalał jednak na przeprowadzenie dalszych badań, które pozwoliłyby lepiej poznać mechanizmy ucieczki niezbędne do udoskonalenia urządzeń. Dalszych badań wymagają także bardzo obiecujące akustyczne urządzenia odstraszające.

Twórcy projektu założyli stronę internetową i bazę informacji kontaktowych, przeprowadzili szereg różnych działań informacyjnych oraz wydali interaktywną płytę DVD. Projekt Necessity jest krokiem w kierunku przyjaznych środowisku praktyk połowowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę