Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 501984
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Norwegia

Jak bardzo zestresowane są ryby hodowlane?

Pomimo postępów w proaktywnym leczeniu, kontroli sanitarnej i diagnostyce, warunki środowiskowe i praktyki hodowlane pozostają istotnym problemem dla europejskiego przemysłu akwakultury. Zespół naukowców postanowił zająć się tą kwestią, dążąc do poprawy zdrowia i dobrostanu ryb hodowlanych.
Jak bardzo zestresowane są ryby hodowlane?
Celem projektu "Dobrostan i zdrowie w zrównoważonej akwakulturze" (Wealth) było zgromadzenie wiedzy umożliwiającej przygotowanie zaleceń i nowych protokołów dotyczących hodowli, pozwalających poprawić warunki życia ryb hodowlanych. Partnerzy projektu koncentrowali się na łososiu atlantyckim i labraksie, mając na uwadze wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w odniesieniu do innych gatunków.

Przeprowadzono szereg doświadczeń symulujących różne warunki hodowlane i dostępność tlenu oraz zbadano reakcję labraksa na znieczulenie i stężenia rozpuszczonego dwutlenku węgla (CO2). Opracowano nowe techniki etykietowania patogenicznych bakterii i przystosowano istniejące nieinwazyjne metodologie oceny stresu do potrzeb badania gatunków będących przedmiotem projektu.

Oprócz tego gruntownie przeanalizowano behawioralne reakcje na stres u labraksa i przeprowadzono monitorowanie reakcji na stres fizjologiczny. Inne działania polegały na przykład na stworzeniu profili równowagi hormonalnej oraz analizie funkcjonowania barier jelitowych. Przeprowadzono innowacyjne doświadczenia w celu zbadania potencjalnej translokacji patogenów wewnątrzjelitowych. Badano też wpływ warunków hodowlanych na mechanizmy odpornościowe labraksa oraz dopracowano analizę genomiczną w celu określenia nowych narzędzi i znaczników stresu. Założenia i wyniki projektu sprawdzono w normalnych warunkach roboczych w oparciu o monitorowanie i zbieranie próbek w akwakulturach.

W ramach tego finansowanego ze środków UE projektu określono luki w wiedzy i dziedziny wymagające dalszych badań. Wyniki projektu Wealth znajdują zastosowanie przy opracowywaniu wskaźników dobrostanu zwierząt oraz przy mierzeniu kosztów utrzymania ich normalnego funkcjonowania fizjologicznego i behawioralnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę