Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BECAUSE — Wynik w skrócie

Project ID: 502482
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Ekologiczne zarządzanie łowiskami

Przeławianie, zmiana klimatu oraz brak równowagi gatunków w morzach wymagają bardziej ekologicznych podejść do zarządzania łowiskami oraz istniejącymi w nich ekosystemami.
Ekologiczne zarządzanie łowiskami
Owoce morza stanowią ważny element europejskiej diety, tworząc potrzebę zarządzania kluczowymi gatunkami ryb i skorupiaków. Jedną z takich inicjatyw był finansowany ze środków UE projekt "Kluczowe interakcje między gatunkami oraz ich wpływ na ostrożnościowe zarządzanie łowiskami w zróżnicowanym środowisku – podejście modelowe" (Because).

W ramach projektu zidentyfikowano biologiczne interakcje między gatunkami ryb a drapieżnikami na rzecz wyznaczenia nowych strategii zarządzania chroniących ekosystem. Podjęto się rozwoju modeli sieci żywności oraz bliskich badań krytycznych interakcji, jak również przewidywania trendów dotyczących zasobów z zastosowaniem lepszych modeli prognostycznych. Miało to na celu wspomóc lepsze zarządzanie łowiskami oraz poprawić wydajność.

W ramach projektu Because zbadano pięć studiów przypadku z zastosowaniem różnych modeli oraz opracowano symulacje do pomiaru ilościowego śmiertelności, jak również spożycia ofiar przez drapieżniki. Symulacje uwzględniły także różne środowiska oraz działania połowowe w celu skuteczniejszej oceny łowisk. Ocena ta doprowadziła do udoskonalenia alternatywnych strategii oraz zarysowania środków kontrolnych uwzględniających kolidujące ze sobą cele i zarządzanie ekosystemem.

Zasadniczo oczekuje się, że projekt wesprze rządy, światowe organizacje, badaczy, grupy środowiskowe, środowiska morskie, decydentów i inne zainteresowane strony w zakresie strategii zarządzania, by przeciwdziałać przeławianiu oraz zmianom klimatu. Wprowadził on aspekt środowiskowy oraz podejście ekosystemowe do europejskiej wspólnej polityki rybołówstwa i zarządzania.

Ponadto projekt poprawił włączanie kwestii środowiskowych do europejskiej wspólnej polityki rybołówstwa. Wreszcie projekt Because zwiększył potencjał integracji podejścia ekosystemowego ze strategiami zarządzania w sektorze rybackim. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione za pośrednictwem publikacji naukowych, konferencji oraz Internetu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę