Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EFIMAS — Wynik w skrócie

Project ID: 502516
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Dania

Ocena strategii zarządzania na rzecz lepszego rybołówstwa

W ramach projektu dotyczącego rybołówstwa opracowano zestaw narzędzi wspierających decydentów i zainteresowane strony w podejmowaniu lepszych decyzji zarządczych. Opracowane ramy, które odznaczają sie multidyscyplinarnym charakterem, zwiększyły uczestnictwo odpowiednich podmiotów na rzecz zrównoważonego sektora rybackiego.
Ocena strategii zarządzania na rzecz lepszego rybołówstwa
Narastająca presja na europejskie rybołówstwo w połączeniu z bardziej skomplikowanym zarządzaniem oraz wymogami regulacyjnymi wzywają do stworzenia modeli i narzędzi ułatwiających podejmowanie długoterminowo korzystnych decyzji. Projekt pod nazwą "Operacyjne narzędzia ewaluacyjne na rzecz możliwości zarządzania rybołówstwem" (Efimas) miał na celu podjęcie właśnie tych wyzwań. W ramach tego sfinansowanego przez UE projektu podjęto się opracowania innowacyjnych narzędzi z myślą o ich zintegrowaniu z solidnymi ramami oceny strategii zarządzania (MSE).

W ramach projektu zbudowano modele stochastyczne obejmujące pełny zakres systemu rybołówstwa oraz uwzględniające interakcje flotowe, jak również podkreślające różne rodzaje niepewności. Te ostatnie obejmują niejasności w zakresie gromadzenia danych, oceny i zarządzania, decyzji zarządczych oraz odpowiedzi systemowych na proponowane rozwiązania. Modele umożliwiają także przeprowadzanie wiarygodnych analiz wrażliwości i ryzyka w związku z rezultatami wynikającymi z różnych możliwości.

W ramach projektu Efimas skutecznie zastosowano narzędzia w typowych europejskich systemach o różnych cechach ekonomicznych, biologicznych, technicznych i społecznych, a regulowanych przez odmienne programy zarządzania. Wydajność opracowanego oprogramowania, opartego na otwartym kodzie źródłowym sprzyjającym transferowi technologii między dyscyplinami i naukowcami, podlegała nieustannej ocenie na podstawie studiów przypadku oraz opinii użytkowników końcowych, zainteresowanych stron i naukowców.

Oprócz narzędzi do modelowania, do innych sukcesów projektu należy podręcznik zarządzania w rybołówstwie, a także specjalna polityka i plan wdrożenia projektu zapewniające szczegółowe informacje przeznaczone dla Komisji Europejskiej. Wiedza pozyskana w trakcie realizacji projektu została rozpowszechniona za pośrednictwem publikacji, uczestnictwa w konferencjach, grup roboczych oraz szkoleń, a także regularnej komunikacji między członkami właściwych projektów badawczych i zespołem Efimas.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę