Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMPRESS — Wynik w skrócie

Project ID: 500635
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Więcej uwagi dla materiałów międzymetalicznych

Materiały kompozytowe, czyli składające się z co najmniej dwóch materiałów, stosowane są często w inżynierii, gdzie wykorzystuje się rozmaite cechy indywidualnych komponentów. Stopy międzymetaliczne to kompozyty, w których dwa lub więcej elementów stanowią metale.
Więcej uwagi dla materiałów międzymetalicznych
W przeciwieństwie do stopów konwencjonalnych, mają one strukturę krystaliczną o niewielkiej mobilności poszczególnych atomów, czego rezultatem jest zwiększona twardość i wyższe temperatury topnienia. Jednak często bywają kruche i łamliwe. Dlatego też ich stosowalność wymaga dogłębnego opisu i optymalizacji procesów oraz struktur w celu uzyskania żądanych właściwości końcowych.

Celem projektu "Przetwarzanie materiałów międzymetalicznych w związku z zestalaniem na ziemi i w przestrzeni kosmicznej" (Impress) było zrozumienie związków między przetwarzaniem materiałów, strukturą mikro- i nanoskali oraz końcowymi właściwościami nowoczesnych wysokowydajnych stopów międzymetalicznych.

W szczególności, zespół projektu postanowił zbadać dwie rodziny stopów międzymetalicznych — aluminidki tytanu (TiAl) i aluminidki niklu (NiAl). Badacze skupili się na zastosowaniu ich odpowiednio w łopatach dużych turbin i zaawansowanych urządzeniach katalitycznych, takich jak elektrody wodorowe ogniw paliwowych, czyli dwóch obszarach, w których UE pozostaje w tyle.

Badacze z powodzeniem zastosowali metodę wytapianych modeli do produkcji komponentów z TiAl, co przyniosło obniżenie kosztów w porównaniu z konwencjonalnymi metodami wykuwania, a także zwiększyło jakość i wydajność produktu. W rzeczywistości wyprodukowano niskoprężne człony turbin, charakteryzujące się 40–50% zmniejszeniem wagi. Co więcej, opracowano opłacalną na skalę komercyjną metodę recyklingu dla metali złomowanych i niedziałających komponentów.

Badacze wyprodukowali i scharakteryzowali także ponad 600 rozpylanych gazowo próbek NiAl. Ustalili, że mikrostruktura rozpylanego gazowo proszku jest szczególnie ważna dla wydajności katalizatora i w związku z tym zoptymalizowali strukturę proszku. Dodatkowo stworzyli mapę wyboru, łączącą proces, strukturę i właściwości, a także bazę danych wykresów fazowych materiałów na podstawie charakterystyki eksperymentalnej. Wreszcie dokonali oceny chłonnego katalizatora niklowego w alkalicznych ogniwach paliwowych, uzyskując obiecujące wyniki dla potencjalnej komercjalizacji.

Podsumowując, projekt Impress umożliwił znaczące postępy w zakresie lekkich energooszczędnych stopów międzymetalicznych, co powinno przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności UE. Wdrożenie wyników projektu powinno mieć wpływ na procesy zestalenia i metaloznawstwo, a także na emisję gazów cieplarnianych (GHG). Wreszcie projekt doprowadził do powstania ośrodka badań i rozwoju w dziedzinie metali kreatywnych przy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także do wykorzystania patentów i trwałej ekspozycji muzealnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę