Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HI2H2 — Wynik w skrócie

Project ID: 503765
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Lepsze sposoby podziału wody w celu uzyskania wodoru

Zastosowanie wodoru jako źródła energii może ograniczyć naszą zależność od coraz skromniejszych zasobów paliw kopalnych, a także przynieść korzyści środowisku. W ramach sfinansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano innowacyjną technologię wytwarzania czystego wodoru z elektrolizy wody, co niesie ze sobą istotne skutki dla konkurencyjności Europy na światowym rynku wodoru.
Lepsze sposoby podziału wody w celu uzyskania wodoru
Większość wodoru na świecie wytwarzana jest poprzez reforming parowy gazu ziemnego, czyli proces wewnętrznie obarczający dodatkowymi kosztami producentów, konsumentów i środowisko. W procesie tym powstaje tlenek węgla, który zanieczyszcza produkt wodorowy, wymagający drogiego oczyszczania w przypadku, gdy przeznaczony jest on do ogniw paliwowych. Ponadto, proces ten przeprowadzany jest w dużych zakładach chemicznych, co wiąże się z koniecznością organizacji dostaw do konsumentów.

Wytwarzanie wodoru w drodze elektrolizy wody (podział cząsteczek wody składającej się z wodoru i tlenu za pomocą elektryczności) uzyskało szerokie poparcie oraz zainteresowanie badawcze na rzecz kompaktowego, oszczędnego miejscowego wytwarzania wodoru do zasilania pojazdów i urządzeń przemysłowych.

Projekt realizowany pod nazwą "Wysoce wydajne, wysokotemperaturowe wytwarzanie wodoru w procesie elektrolizy wody" (HI2H2) został podjęty w celu wdrożenia technologii planarnych ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC) w budowie planarnego elektrochemicznego konwertera stałotlenkowego (SOEC) do elektrolizy wody w celu wytwarzania wodoru. Badacze opracowali udoskonalone elektrodowe materiały anodowe i katodowe, a także lepsze powłoki metalowe do ogniw paliwowych z metalową warstwą nośną opartych na SOFC. Testy elektrolizy z zastosowaniem zbudowanych ogniw SOEC dały obiecujące rezultaty, charakteryzujące się optymalną wydajnością w porównaniu z alternatywnymi technologiami w podobnych warunkach roboczych.

Podsumowując, w ramach projektu HI2H2 opracowano innowacyjną technologię SOEC elektrolizy wody do wytwarzania wodoru, odznaczającą się większą wydajnością od tej oferowanej przez metody alternatywne. Komercjalizacja SOEC powinna zwiększyć konkurencyjność Europy na coraz większym globalnym rynku wodoru.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę