Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TWINBAS — Wynik w skrócie

Project ID: 505287
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Więcej wody na rzecz lepszego życia

Partnerstwo dorzeczy oraz specjalistyczna wiedza UE pomagają krajom trzeciego świata w efektywniejszym zarządzaniu cennymi zasobami wody.
Więcej wody na rzecz lepszego życia
Europejska inicjatywa na rzecz wody (EUWI) koncentruje się na zasobach wodnych z myślą o ochronie środowiska i poprawie życia i dobrobytu na całym świecie. Ostatnie działania wspierające EUWI obejmują finansowany przez UE projekt pod nazwą "Partnerstwo dorzeczy Europy i krajów trzecich na rzecz rozwoju metod zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi" (Twinbas).

Projekt miał na celu wsparcie zharmonizowanego zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM) zgodnie z EUWI. W jego ramach zbadano także wrażliwość pięciu zlewni (dorzeczy) w różnych częściach świata, by ostatecznie opracować plany zarządzania dorzeczami (RBMP).

Projekt Twinbas na różne sposoby wspierał kraje spoza UE w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. W jego ramach odwzorowano przeszły oraz obecny stan dorzeczy, poddano je monitoringowi oraz zaangażowano zainteresowane strony sektora publicznego. Przeprowadzono modelowanie hydrologiczne oraz zbadano pobór wody, jak również presję zanieczyszczeń i jej wpływ. Ponadto sklasyfikowano ograny ds. wody, przeprowadzono analizy ekonomiczne oraz oceniono wrażliwość.

Tworzenie partnerstw dorzeczy stanowiło jedno z działań, które pomogło obu stronom uczyć się od siebie nawzajem. Zespół projektu odkrył także, że zanieczyszczenia przemysłowe, rolnicze, a nawet domowe stanowiły poważne zagrożenie dla zlewni, podkreślając wpływ działalności człowieka w każdym przypadku oraz określając sposoby potencjalnej pomocy ze strony interesariuszy. Dzięki lepszemu modelowaniu hydrologicznemu, modelowaniu osadów oraz nowemu oprogramowaniu zespół zbudował podstawę do udoskonalonego systemu monitorowania oraz zaproponował oszczędną strategię ochrony wody.

W ramach projektu przeprowadzono także prognozy wpływu klimatu oraz człowieka na systemy, a także przeprowadzono oceny ekonomiczne, które ostatecznie mogą pomóc w sformułowaniu oficjalnych planów zarządzania dorzeczami. Podsumowując, projekt Twinbas zapewnił cenne informacje oraz określił lepsze techniki na rzecz lepszego zarządzania zasobami wodnymi. Wreszcie działalność partnerska pomogła zrealizować niezbędną wymianę informacji oraz specjalistycznej wiedzy dla krajów trzeciego świata.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę