Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ALERT — Wynik w skrócie

Project ID: 505329
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Wykrywanie i zgłaszanie zagrożeń dla systemów wodnych

Zmiana klimatu, szkodliwe praktyki w gospodarce gruntami, podnoszenie się poziomu morza i zanieczyszczenia inne niż naturalne to tylko kilka spośród zagrożeń negatywnie wpływających na systemy wodne, a zwłaszcza na przybrzeżne warstwy wodonośne. W ramach jednej z europejskich inicjatyw usprawniono sposoby śledzenia wpływu tych zagrożeń oraz informowania o kwestiach związanych z gospodarką wodną.
Wykrywanie i zgłaszanie zagrożeń dla systemów wodnych
Projekt "Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi poprzez zautomatyzowany monitoring w czasie rzeczywistym" (ALERT) skupił się na wrażliwych systemach wodnych oraz sposobach monitorowania i zarządzania wpływem rozmaitych zjawisk na zasoby wodne. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano innowacyjną technologię, która na podstawie pomiarów rozmaitych właściwości w czasie rzeczywistym, działa jako system wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami dla systemów wodnych.

Partnerzy projektu osiągnęli wiele sukcesów w związku ze swoimi zamierzeniami. Należało do nich opracowanie algorytmów i kodów optymalizujących gromadzenie danych, stworzenie hydrologicznego modelu oceny różnych scenariuszy na podstawie danych konwencjonalnych oraz połączenia danych konwencjonalnych i teledetekcji, a także przeprowadzenie symulacji ingresji wód morskich.

Technologia została przetestowana w delcie hiszpańskiej rzeki Andarax, gdzie przybrzeżna warstwa wodonośna znalazła się w sytuacji zagrożenia w wyniku podnoszenia się poziomu morza, nadmiernej eksploatacji, ingresji wód morskich oraz zanieczyszczeń antropogenicznych. Wyniki testu wykazały, że proponowana metoda z użyciem czujników może być zastosowana na podłożu homogenicznym lub warstwowym, jednak wymaga dopracowania, jeżeli miałaby być użyta na podłożu heterogenicznym.

Członkowie projektu ALERT stworzyli stronę internetową, na której udostępniają informacje, obrazy, wyniki oraz elektroniczną bazę danych. Jednak pomimo starań uczestników projektu, nowatorskiego podejścia i pionierskiej technologii, modele hydrogeologiczne regionu uznano za mniej niż optymalne do realizacji celów projektu. Niemniej jednak zespół projektu ALERT z powodzeniem zademonstrował potencjał rozwojowy swoich partnerów, jak również możliwości komercyjnych zastosowań tych rozwiązań w podobnych propozycjach w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę