Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MARINE GENOMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 505403
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Zastosowanie genomiki w badaniach ekosystemów morskich

W ramach europejskiej sieci doskonałości w badaniach nad organizmami morskimi i ekosystemami wodnymi wdrożono innowacyjne narzędzia genomiczne.
Zastosowanie genomiki w badaniach ekosystemów morskich
Pomimo długotrwałych, aktywnych badań z dziedziny biologii morskiej, wiedza na temat organizmów morskich oraz funkcjonowania ekosystemów jest dość niepełna. Wymiana wiedzy naukowej oraz zasobów technologicznych jest niezwykle istotna dla poznania ekosystemów wodnych oraz gospodarki zasobami morskimi. Projekt "Zastosowanie rozwiązań genomicznych o dużej wydajności w badaniach nad funkcjonowaniem ekosystemów morskich oraz biologią organizmów morskich" (Marine Genomics) był odpowiedzią sieci doskonałości UE (NOE) na te kwestie.

Partnerzy w ramach sieci zapoczątkowali współpracę pomiędzy europejskimi centrami badawczymi, której głównym celem było opracowanie rozwiązań genomicznych, umożliwiających badanie ekosystemów morskich, połączenie wysiłków badaczy oraz rozpowszechnianie wyników.

Pierwszym krokiem było udostępnienie istniejących platform genomicznych, proteomicznych oraz bioinformatycznych stronom zainteresowanym w ramach sieci. Dzięki opracowaniu narzędzi genomicznych i proteomicznych, przedstawiciele sieci podjęli badania w dziedzinach genomiki porównawczej, funkcjonalnej i środowiskowej. W bardziej szczegółowym ujęciu, naukowcy zajęli się badaniem gatunków wodnych, ewolucji oraz rozwoju bioróżnorodności, a także fitoplanktonu morskiego. Ten ostatni wykorzystano jako sposób zbadania wpływu warunków związanych z presją środowiska na stan fizjologiczny naturalnych populacji oceanicznych. W celu zinterpretowania danych genomicznych, konsorcjum projektu opracowało techniki molekularne, umożliwiające badanie funkcjonowania poszczególnych genów w organizmach ryb.

Ważnym osiągnięciem w ramach sieci projektu Marine Genomics był transfer wiedzy pomiędzy partnerami, mający na celu przygotowanie próbek oraz praktyczne zastosowanie technologii, wzmocnione następnie opracowaniem platformy bioinformatycznej.

W ujęciu ogólnym, w ramach projektu Marine Genomics udało się zastosować podejścia genomiczne do badań nad biologią organizmów morskich, a także zintegrować działania naukowe prowadzone na terenie całej Europy. Wyniki badań mają również wiele zastosowań komercyjnych, w tym w gospodarowaniu łowiskami oraz udoskonalaniu gatunków żyjących w akwakulturach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę