Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Latanie po przyjaznym i bezpieczniejszym niebie

Coraz większa globalizacja rynku w połączeniu ze zwiększeniem mobilności obywateli sprawiła, że bezpieczeństwo lotnicze stało się priorytetem z punktu widzenia branży i konsumentów. W ramach projektu finansowanego przez UE opracowano nowoczesną technologię czujników, umożliwiającą ciągłe monitorowanie integralności konstrukcyjnej samolotu oraz określanie sprawności eksploatacyjnej i potrzeb naprawczych.
Latanie po przyjaznym i bezpieczniejszym niebie
Bezpieczeństwo złożonych struktur stosowanych w samolotach jest zwykle oceniane w ramach badania tolerancji uszkodzeń podczas cyklu projektowania i regularnych okresowych inspekcji w trakcie eksploatacji.

Zautomatyzowane nieniszczące techniki testowania (NDT) mogą radykalnie obniżyć koszty inspekcji i usprawnić wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw w ramach planu działań konserwacyjnych na podstawie stanu. Tego typu plan obejmuje ciągłe (w przeciwieństwie do okresowego) monitorowanie kondycji przy użyciu technologii zintegrowanych czujników i zautomatyzowanej oceny uszkodzeń.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Zintegrowana ocena kondycji konstrukcyjnej samolotów" (AISHA) poddano ocenie użycie ultradźwiękowych fal Lamba do selektywnego wykrywania wad konstrukcyjnych w elementach samolotu. W połączeniu z procedurami przetwarzania sygnałów w celu prognozowania pozostałego okresu trwałości podzespołów, badacze opracowali także technologię oceny sprawności eksploatacyjnej i potrzeb naprawczych.

Stworzyli bazę danych 22 rodzajów powszechnie stosowanych w lotnictwie materiałów konstrukcyjnych (łącznie 56 materiałów) wraz z ich właściwościami, mechanizmami degradacji w różnych warunkach załadunku oraz technikami NDT.

Opracowali innowacyjny system sterowania i odbioru fal Lamba, umożliwiający wytwarzanie fal Lamba o różnych częstotliwościach ze szczegółowością odpowiednią dla różnych rodzajów defektów.

Gruntownie zbadali i opracowali zautomatyzowane techniki analizy sygnału, by zapewnić precyzyjne powiązania między wynikami monitorowania a rzeczywistymi warunkami konstrukcyjnymi. W ten sposób mogli wyciągnąć wnioski na temat integralności strukturalnej, prognozowania pozostałego okresu trwałości podzespołu oraz ewentualnego zalecenia przeprowadzenia naprawy.

Badacze przeprowadzili testy w skali naturalnej w realistycznych warunkach środowiskowych, obejmujące trzy komponenty lotnicze: belkę helikoptera wykonaną z materiału kompozytowego, belkę helikoptera wykonaną ze stopu aluminium oraz prowadnicę slotu (ruchomy wał zmieniający powierzchnię skrzydła umożliwiającą wznoszenie) wykonaną ze stali maraging.

System pokładowy z powodzeniem wykrył uszkodzenie, właściwie zlokalizował jego umiejscowienie i zachował integralność funkcjonalną podczas intensywnych wibracji mechanicznych.

Podsumowując, w ramach projektu AISHA skutecznie opracowano nowoczesną technologię monitorowania samolotu, umożliwiającą ocenę integralności strukturalnej i niezawodnego działania w realistycznych warunkach. Technologia ta pozwala na wykrywanie i lokalizowanie uszkodzeń oraz ocenę prognozowanego pozostałego okresu trwałości podzespołu lub konieczności naprawy. W związku z tym komercjalizacja wyników projektu stanowi obietnice zwiększenia bezpieczeństwa lotnictwa europejskiego, a tym samym zaufania konsumentów, z korzyścią zarówno dla branży lotniczej, jak i dla podróżnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę