Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W jakiej kondycji jest twój samolot?

Konserwacja samolotu, a zwłaszcza niezaplanowane czynności konserwacyjne, mogą generować nawet do 20% bezpośrednich kosztów operacyjnych dla operatora linii lotniczych. Wydatki te związane są nie tylko z wymaganą naprawą uszkodzonych części, ale także z utratą dochodów w związku z koniecznością opóźniania i odwoływania lotów.
W jakiej kondycji jest twój samolot?
Istnieje wiele możliwości wprowadzenia usprawnień. Celem finansowanego przez UE projektu "Technologie i techniki związane z nowymi koncepcjami konserwacji" (TATEM) było dokonanie oceny technologii umożliwiających zwiększanie sprawności samolotu poprzez zastąpienie nieplanowanych prac konserwacyjnych pracami planowanymi, a także poprzez podniesienie ogólnej wydajności i skuteczności procesu konserwacji.

Badacze skupili się na kondycji samolotu w kontekście monitorowania za pomocą udoskonalonych narzędzi diagnostycznych i prognostycznych, a także zarządzania, włącznie z oceną zagrożeń dla misji. Biorąc pod uwagę fakt, że mechanicy samolotowi niemal 30% czasu poświęcają na próbę uzyskania decydujących informacji, oraz że błędy popełniane przez ludzi podczas prac konserwacyjnych prawdopodobnie są przyczyną około 15% katastrof lotniczych, badacze podkreślili potrzebę stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania danymi, będącego przyszłością systemów informacji dotyczących konserwacji samolotów (MIS).

W związku z tym badacze przedstawili rozproszoną pokładową diagnostyczną architekturę konserwacyjną, umożliwiającą skuteczniejszą lokalizację defektów. Opracowali również platformę zarządzania danymi (DMP), w której zastosowano najnowocześniejszą pokładową i naziemną technologię informacyjną do przekształcania i prezentowania danych.

W ramach projektu TATEM wskazano potrzebę głębszego poznania czynników ludzkich odgrywających rolę we wdrażaniu postępu technologicznego. Badacze podkreślili w szczególności decydującą rolę technologii wspomagających pracę ekipy naziemnej w automatyzacji procesów floty, zmniejszaniu nakładu pracy i zwiększaniu skuteczności działań konserwacyjnych. Co więcej, niektóre kwestie wynikające z postępów technologicznych wymagają wprowadzenia zmian w organizacji strukturalnej firm lub nawet całej branży lotniczej.

Podsumowując, badacze doszli do wniosku, że zintegrowane monitorowanie i zarządzanie kondycją wdrożone w ramach zintegrowanego programu zarządzania przedsiębiorstwem może pomóc w znacznym obniżeniu kosztów operacyjnych związanych z konserwacją samolotów. Wdrożenie wyników powinno mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo konsumentów, satysfakcję mechaników lotniczych oraz zyski spółek, a także na znaczne pobudzenie europejskiej branży lotniczej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę