Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MESEMA — Wynik w skrócie

Project ID: 502915
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Włochy

"Inteligentne" materiały na rzecz bezpieczniejszych i bardziej komfortowych lotów

Aktywne lub tzw. "inteligentne" materiały to te, które odkształcają się pod wpływem pola elektromagnetycznego. Choć wiele materiałów reaguje na pole elektromagnetyczne, materiały aktywne charakteryzuje siła i prędkość reakcji.
"Inteligentne" materiały na rzecz bezpieczniejszych i bardziej komfortowych lotów
Przy użyciu tych materiałów można tworzyć tak zwane inteligentne konstrukcje, poprzez integrację czujników, aktywatorów (urządzeń, które oddziałują na inną strukturę w wyniku wykrycia sygnału) i systemu sterowania, który kontroluje reakcję aktywatora na bodziec. Te inteligentne konstrukcje potrafią naśladować takie reakcje biologiczne, jak synchronizacja ze zmianami środowiska lub samoistne naprawienie uszkodzenia.

Materiały magnetoelastyczne cieszą się ostatnio zainteresowaniem ze względu na ich zdolność do tłumienia wibracji i absorpcji energii. Finansowany przez UE projekt "Magnetoelastyczne systemy energetyczne na rzecz jeszcze bardziej zelektryfikowanych statków powietrznych" (Mesema) powstał w celu opracowania nadających się do zastosowania w lotnictwie systemów, wykorzystujących materiały magnetoelastyczne zintegrowane z przetwornikami wibracji (przetwarzającymi energię mechaniczną właściwą wibracjom w elektryczny sygnał wyjściowy), które zasilają specjalny system aktywacji.

Na początek uczestnicy projektu zbadali i wyprodukowali materiały magnetoelastyczne i opracowali czujniki i moduły sterowania przeznaczone do integracji z inteligentnymi konstrukcjami. Następnie opracowali technologię kontroli aktywatora przy użyciu materiałów magnetoelastycznych, które umożliwiały zredukowanie ogólnego poziomu szumu szerokopasmowego w kabinie samolotu z silnikiem turbowentylatorowym przy jednoczesnym zmniejszeniu wibracji przenoszonych na komponenty kadłuba. Przy użyciu podobnych materiałów, stworzyli regulowany układ absorpcji wibracji w celu zredukowania poziomu hałasu otoczenia w helikopterach.

Opracowali także aktywator, korzystając z inteligentnych materiałów, który umożliwił znaczne zwiększenie mocy wyjściowej generatorów hydraulicznych. Co więcej, zbadali wykorzystanie inteligentnych metali magnetostrykcyjnych w prototypowym, napędzanym strumieniem powietrza awaryjnym generatorze energii elektrycznej.

Wreszcie, badacze opracowali innowacyjną procedurę optymalizacji położenia dla aktywatorów używanych do monitorowania stanu struktur. System niezawodnie identyfikował i lokalizował uszkodzenia na metalicznych i kompozytowych komponentach lotniczych.

Podsumowując, w ramach projektu Mesema opracowano przydatną bazę danych materiałów magnetoelastycznych, która ułatwi zastosowanie i eksploatację tych inteligentnych materiałów w przyszłości. Stworzono także technologię czujnika i aktywatora i zintegrowano ją z aktywnymi materiałami w celu kontrolowania hałasu i wibracji, monitorowania kondycji konstrukcyjnej oraz do produkcji energii elektrycznej z energii wibracji mechanicznych z myślą o zastosowaniach w lotnictwie. Wreszcie, liczne innowacje i urządzenia będące wynikiem procesu projektowania stały się niezależnymi produktami, które można z powodzeniem skomercjalizować i wykorzystać do rozmaitych celów. Projekt odniósł znaczący sukces i wzbudził duże zainteresowanie ze strony partnerów przemysłowych, z kolei przyszła komercjalizacja jego rezultatów z pewnością przyniesie korzyści europejskiej gospodarce, a także zwiększy bezpieczeństwo i komfort pasażerów linii lotniczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę