Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PREWIND — Wynik w skrócie

Project ID: 500736
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

Dalej, niż oko sięga

Duże farmy wiatrowe składające się z wielu turbin wiatrowych z dużymi łopatami wirnika to coraz częstszy widok w krajobrazie europejskim. Inicjatywa finansowana ze środków UE oceniła nowatorskie techniki zapewnienia jakości turbin wiatrowych z wynikami, które stanowią obietnicę poprawy ich bezpieczeństwa i opłacalności.
Dalej, niż oko sięga
Normalne funkcjonowanie turbin wiatrowych wiąże się z uszkodzeniami łopat wirnika, które skracają ich okres użytkowania, zwiększają koszty eksploatacji i zagrażają bezpieczeństwu. Obecnie większość producentów łopat wirników wykonuje końcową kontrolę poprzez przeprowadzenie kontroli wizualnej i akustycznej przez wykwalifikowanego technika, co pozostawia dużą granicę błędu człowieka. Niewielka liczba producentów wykorzystuje techniki pasywnej termografii w celu wyciągania wniosków o przyczepności części, można to jednak przeprowadzić wyłącznie, gdy części są nadal ciepłe po ich wyprodukowaniu.

Projekt "Opracowanie metodologii umożliwiającej konserwację profilaktyczną turbin wiatrowych poprzez użycie termografii" (Prewind) miał umożliwić użycie technologii pasywnej i aktywnej termografii w celu wczesnego wykrywania uszkodzeń łopat wirnika. Proponowane metody testowania nieniszczącego (NDT) wykorzystują technologię aktywnej termografii i mogą być przeprowadzane na każdym etapie okresu eksploatacji łopat wirnika. Są one ważne dla produkcji, montażu na miejscu oraz konserwacji, a także dla użytku przez inspektorów ubezpieczeniowych.

Pracownicy naukowi dokonali najpierw oceny typowych defektów, metod kontroli jakości, standardów jakości oraz wymogów produkcyjnych. Wywnioskowali, że większość najważniejszych czynników mających wpływ na działanie turbiny wiatrowej to kolejno: połączenia elektryczne, systemy elektryczne i łopaty wirnika.

Badacze następnie opracowali metodologie Prewind na potrzeby pasywnej termografii w ocenie elektrycznych i mechanicznych części oraz aktywnej termografii na potrzeby inspekcji łopat wirnika, w tym m. in. wyboru aparatu i źródła ciepła. Aby uzupełnić dokładne wykrywanie uszkodzeń z oceną ich poziomu zagrożenia, badacze skatalogowali typowe usterki w ramach prób terenowych w celu zgromadzenia możliwie jak największej ilości informacji.

Badacze opracowali również narzędzie do e-learningu dla techników dokonujących inspekcji turbin wiatrowych, które obejmuje moduły poświęcone termografii jako nauce, termografii stosowanej w ramach inspekcji turbin wiatrowych oraz samej metodologii Prewind.

Podsumowując, projekt Prewind znacząco wpływa na ulepszenie technologii inspekcji stanu turbin wiatrowych oraz metodologii, która do tej pory polegała głównie na wizualnej kontroli części. Wyniki powinny obniżyć koszty, jednocześnie zwiększając efektywność i bezpieczeństwo, stanowiąc dobrodziejstwo dla producentów, operatorów oraz dla gospodarki europejskiej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę