Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rzeczywistość wirtualna od powstania produktu do dostawy

Strategiczny program badań (SRA) w przemyśle lotniczym obejmuje opracowanie sposobów na skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek, zwiększenie integracji łańcucha dostaw w ramach procesu oraz zmniejszenie ponoszonych przez klienta kosztów podróży poprzez redukcję kosztów operacyjnych. Finansowany ze środków UE projekt odnosi się do wszystkich tych problemów dzięki znacznym postępom w zakresie projektowania wirtualnego.
Rzeczywistość wirtualna od powstania produktu do dostawy
Finansowany przez UE projekt "Zwiększenie wartości dzięki przedsięwzięciom w dziedzinie współpracy wirtualnej w branży lotniczej" (Vivace) ma na celu opracowanie wszechstronnej platformy projektowania wirtualnego, umożliwiającej współpracę między zespołami w ramach rozszerzonego przedsięwzięcia, w której produkt wirtualny o wszystkich żądanych cechach przechodzi cały proces — od fazy projektowania po łańcuch dostaw.

Projekt został podzielony na trzy odrębne obszary techniczne, którymi kierują trzej partnerzy przemysłowi wyspecjalizowani w zakresie produktów lotniczych, produktów silnikowych oraz integracji lub zaawansowanych możliwości. Wynikiem był zestaw narzędzi Vivace, z podkreśleniem faktu, że jest to autonomiczna platforma nadająca się do wielokrotnego wykorzystania. Oprócz symulacji zachowania podzespołów w całym cyklu opracowania, wirtualne oprogramowanie dla branży lotniczej obejmowało także symulacje systemów i lotu.

Wirtualny moduł silnika obejmował, oprócz całego procesu projektowania silnika, modelowanie cyklu eksploatacji oraz symulację przepływu pracy łańcucha dostaw. Oprogramowanie o zaawansowanych możliwościach umożliwiło wreszcie opracowanie narzędzi, metodologii i wytycznych, wspólnych dla wszystkich wcześniej wymienionych obszarów.

Badacze opisali usługi ogólne, przy czym słowo "usługi" zdefiniowano jako możliwości lotniczej technologii informatycznej, natomiast określenie "ogólne" odnosi się do faktu, że ogólne usługi opracowane w ramach projektu Vivace można wdrożyć w różnych architekturach IT, korzystając z różnych narzędzi komercyjnych. Badacze użyli ośmiowarstwowego modelu integrującego zagadnienia biznesowe, platformę symulacji wirtualnych Vivace oraz problemy dotyczące wdrożenia, aby przeanalizować powiązania pomiędzy systemem Vivace a potrzebami biznesowymi. Ponadto zademonstrowali oni możliwości zestawu narzędzi na kilku scenariuszach przypadków użycia.

Podsumowując, rezultatem projektu Vivace jest innowacyjne i sprawdzone na rzeczywistych przykładach zastosowań przemysłowych środowisko współpracy projektowej w dziedzinie lotnictwa, które usprawni projektowanie samolotów i silników. Wdrożenie zestawu narzędzi powinno przyczynić się do znacznej redukcji kosztów projektowania samolotów, czasu, jaki zajmuje faza opracowywania nowych projektów lotniczych, a także czasu oraz kosztów opracowania silników turbospalinowych. W związku z tym wirtualne opracowanie produktów oraz wirtualna współpraca w ramach przedsięwzięć powinny mieć znaczny wpływ na standardy międzynarodowe, zwiększyć konkurencyjność UE w zakresie przemysłu wytwórczego na potrzeby lotnictwa oraz pobudzić europejską gospodarkę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę