Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AERO-NEWS — Wynik w skrócie

Project ID: 502927
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Belgia

Wznoszenie branży linii lotniczych na nowe wyżyny

Nieliniowa spektroskopia fal elastycznych (NEWS) należy do nowej klasy metod badań nieniszczących (NDT), odznaczających się znakomitą w porównaniu z klasycznymi metodami liniowymi zdolnością wykrywania mikrouszkodzeń materiałów konstrukcyjnych na wczesnych etapach. Spektroskopia NEWS nie była do tej pory stosowana do monitorowania kondycji konstrukcyjnej samolotów.
Wznoszenie branży linii lotniczych na nowe wyżyny
Finansowany przez UE projekt "Monitorowanie stanu samolotów za pomocą nieliniowej spektroskopii fal elastycznych" (AERO-NEWS) został podjęty właśnie w tym celu. Badacze skoncentrowali się na dogłębniejszym zbadaniu zachowań nieliniowych części i konstrukcji samolotów, doznających postępujących uszkodzeń zmęczeniowych, w celu opracowania sprzętu i oprogramowania obsługującego kontrolę naziemnego modelu w skali naturalnej na miejscu za pomocą technologii NEWS.

Badacze pracujący przy projekcie wraz z partnerami i grupą użytkowników najpierw utworzyli bazę danych dotyczących najważniejszych części i konstrukcji, stanowiących przedmiot zainteresowania badań nieniszczących, oraz najczęstszych przyczyn usterek. Następnie opracowali dwie metodologie lokalizacji uszkodzeń oparte na spektroskopii NEWS. W jednej z nich spektroskopia była stosowana w połączeniu z akustyką z odwróceniem czasu (TR-NEWS), w drugiej zastosowano wielotrybową nieliniową rezonansową spektroskopię akustyczną (MUMONRAS), przy czym w obu technikach uzyskano wysoką czułość.

Kolejnym krokiem było opracowanie sprzętu i oprogramowania do zdalnego sterowania i komunikacji, w tym inteligentnych podzespołów, umożliwiających autodiagnostykę przy zastosowaniu relatywnie niewielu aktywatorów i czujników.

Finalny system NEWS poddano ocenie w teście w skali naturalnej. Nawet przy minimalnych obciążeniach zmęczeniowych, które nie spowodowały zauważalnych mikrouszkodzeń, techniki nieliniowe dostarczyły subtelnych wskazówek na temat pewnych uszkodzeń, podczas gdy żadna z technik liniowych nie wykryła miniaturowych pęknięć. Stanowi to argument na rzecz czułości technik nieliniowych.

Podsumowując, projekt AERO-NEWS przyniósł znaczne postępy w zastosowaniu nieliniowych metod badań nieniszczących do monitorowania kondycji konstrukcyjnej samolotów, co stanowi podstawę dla komercyjnego zastosowania tych koncepcji w przyszłości. Wdrożenie wyników projektu spowoduje wzrost bezpieczeństwa samolotów i pasażerów przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów konserwacji i eksploatacji, wznosząc branżę linii lotniczych na nowe wyżyny dzięki większym dochodom i wzrostowi zaufania ze strony klientów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę