Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CESSA — Wynik w skrócie

Project ID: 44383
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Tworzenie wspólnej polityki energetycznej w całej Europie

Zrównoważone i bezpieczne źródło energii jest ważne dla gospodarki, przemysłu i społeczeństwa Europy. Finansowana ze środków UE inicjatywa wiąże się z kwestią zintegrowanej strategii zarządzania energią w Europie.
Tworzenie wspólnej polityki energetycznej w całej Europie
Rosnące potrzeby energetyczne, znaczące wzrosty cen paliw kopalnych oraz chęć obniżenia emisji gazów cieplarnianych popchnęły badaczy w kierunku alternatywnych źródeł energii. Gaz ziemny, energia atomowa i wodór to jedne z najpopularniejszych alternatywnych źródeł energii, jakich stosowanie rozważają kraje europejskie. W związku z tym, bardzo ważne jest opracowanie zintegrowanej strategii dotyczącej produkcji i dostaw tego rodzaju energii.

Aby to umożliwić, w ramach projektu "Koordynacja bezpieczeństwa dostaw energii" (CESSA) zawiązano duże konsorcjum zainteresowanych stron powiązanych z obszarem energii. Głównym celem było zbadanie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, energii atomowej i wodoru. Innym spośród celów projektu była analiza mechanizmów finansowych i inwestycyjnych w obszarze energetycznym, jak również ocena politycznych i ustawodawczych aspektów produkcji energii na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Rozwój UE na przestrzeni lat podzielił opinie na temat energii atomowej. Jednakże w ramach projektu CESSA wskazano, że choć front przeciwników energii atomowej może się zmniejszać, to nie towarzyszy temu zjawisku wsparcie badawcze związane z systemami energii atomowej nowej generacji. Dlatego też zasugerowano, że aby Europa mogła aktywnie angażować się w produkcję energii atomowej, konieczny jest wspólny wysiłek w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zajęcia się kwestiami środowiskowymi i gospodarczymi.

Wodór może być wytwarzany z paliw kopalnych poprzez elektrolizę wody, jednak aby opcja ta stała się realna z ekonomicznego punktu widzenia, konieczne jest znaczące obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności. Wodór może być wytwarzany także z użyciem energii atomowej, jednak tylko przy założeniu, że kwestie bezpieczeństwa oraz kwestie wpływu na środowisko zostaną odpowiednio potraktowane. Konsorcjum CESSA zasugerowało, że aby w przyszłości było możliwe wykorzystanie nowatorskich technologii wodorowych jako systemów energetycznych, konieczne są szersze badania i rozwój w obszarze produkcji wodoru.

Ostatecznie, po przeanalizowaniu bieżącego stanu energetycznego, konsorcjum CESSA zaproponowało skoordynowaną politykę i wspólne działania w obszarze produkcji i dostaw energii w Europie. Wnioski uzyskane w ramach projektu mają przyczynić się do stworzenia w Europie realnej z finansowego punktu widzenia, przyjaznej środowisku polityki energetycznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę