Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COMETR — Wynik w skrócie

Project ID: 501993
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Dania

Przyjazna konkurencja

Siedem państw członkowskich UE wdrożyło reformy podatku środowiskowego (ETR), które zasadniczo mają na celu przeniesienie części zobowiązań podatkowych z siły roboczej na przemysłowe podatki związane z emisją dwutlenku węgla. Badania finansowane ze środków UE oceniły znaczenie tej zmiany dla konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.
Przyjazna konkurencja
Reformy ETR obejmują podatki energetyczne i transportowe, jak również podatki związane z emisją dwutlenku węgla. O ile zmniejszenie emisji dwutlenku węgla zostało udokumentowane w ramach kilka badań, szersze konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia nie zostały odpowiednio opracowane.

W ramach projektu "Wpływ reform podatku środowiskowego na konkurencyjność" (Cometr) zbadano wpływ reform ETR na konkurencyjność, skupiając się na branżach energochłonnych. Badanie różni się od innych tym, że nie określa oczekiwań, lecz wykorzystuje rzeczywiste (ex post) doświadczenia, związane szczególnie z podatkami od emisji dwutlenku węgla.

Badacze przeanalizowali warunki panujące na światowym rynku jako ramy oceny wrażliwości i efektów konkurencyjności. Skorzystali z tradycyjnego podejścia oddolnego w celu zbadania w siedmiu państwach członkowskich UE, które wprowadziły już reformy ETR, krótkoterminowych konsekwencji reform ETR dla emisji dwutlenku węgla i użycia energii w poszczególnych sektorach. Uzupełnieniem procesu było dynamiczne modelowanie krótkotrwałych i długotrwałych skutków podatku środowiskowego dla konkurencyjności poszczególnych krajów oraz całej UE. W tym celu skorzystano z opracowanego przez organizację Cambridge Econometrics modelu E3ME, który pozwala śledzić tego rodzaju skutki (między różnymi branżami i inne). Ostatecznie, badacze przeanalizowali doświadczenia w zakresie procesów łagodzących w celu wsparcia ewentualnej polityki oraz zapewnienia skuteczniejszego łagodzenia zmian.

Podsumowując, projekt Cometr wypełnił lukę w naszym zrozumieniu wpływu podatków środowiskowych na konkurencyjność i rozwój gospodarczy w oparciu o ocenę rzeczywistych doświadczeń energochłonnych branży z 7 krajów, które wprowadziły już reformy ETR, jak również na modelach, pozwalających poznać przewidywane wyniki dla innych państw członkowskich UE oraz dla całej UE. Wyniki powinny ułatwić nam opracowywanie strategii, które będą przyjazne dla środowiska, a jednocześnie dla przemysłu, oraz które nie będą stanowić przeszkody dla rozwoju gospodarczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę