Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CA-OE — Wynik w skrócie

Project ID: 502701
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Dania

Ku doskonalszej eksploatacji energii oceanicznej

Rosnące zapotrzebowanie na energię oznacza konieczność odkrywania nowych źródeł energii. Konsorcjum finansowane ze środków UE zajęło się kwestią eksploatacji energii fal i energii pływowej.
Ku doskonalszej eksploatacji energii oceanicznej
Energia oceaniczna to rozwijający się obszar badań naukowych z ogromnym potencjałem w obszarze generowania energii; obszar ten jest jednak nadal w powijakach. Organizacje branżowe i badawcze poszukują środków, aby móc zająć się opracowywaniem działających prototypów. W celu rozpowszechnienia wiedzy i promowania odpowiednich technologii zapoczątkowano koordynowaną przez UE inicjatywę "Koordynowana akcja poświęcona energii oceanicznej" (CA-OE).

Wśród celów konsorcjum CA-OE znalazły się: opracowanie wspólnego podejścia do badań i rozwoju (B&R) w zakresie energii oceanicznej oraz do przyszłości rynku, które wiąże się z obiecującymi wynikami badań. W celu osiągnięcia tych zamierzeń partnerzy biorący udział w projekcie zorganizowali warsztaty, podczas których wprowadzono nowe techniki modelowania oraz testowania energii oceanicznej, omówiono opcje odbioru mocy oraz konstrukcje i kwestie bezpieczeństwa. Dodatkowo, wydajność różnych systemów konwersji energii pływowej i energii fal została oceniona wraz z ich wpływem na środowisko.

W sumie projekt CA-OE rozpowszechnił obiecujące metodologie i technologie, które mogą mieć zastosowanie w eksploatacji energii oceanicznej. Raporty ewaluacyjne i warsztaty mają promować energię oceaniczną jako alternatywne źródło energii dla ogółu społeczeństwa i umożliwić bardziej skoordynowane ujęcie podejścia badawczego w obszarze energii oceanicznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę