Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zarządzanie roślinnością z przestrzeni kosmicznej

Europa posiada technologię do monitorowania i zarządzania ekosystemami z przestrzeni kosmicznej. Obecnie zwróciła się w kierunku narodów Afryki, by pomóc im w wykorzystaniu tej technologii na rzecz wsparcia rolnictwa i środowiska.
Zarządzanie roślinnością z przestrzeni kosmicznej
VGT odnosi się zasadniczo do badań pokrywy roślinnej z przestrzeni komicznej, odzwierciedlonych w finansowanym ze środków UE projekcie "Praca VGT: jak przestrzeń pomaga zarządzać ekosystemami" (VGT WORK). W ramach projektu podjęto działania szkoleniowe w zakresie wykorzystania badań związanych z monitorowaniem i zarządzaniem ekosystemami naziemnymi.

Projekt VGT WORK wzmocnił zdolności afrykańskich partnerów projektu w dziedzinie monitorowania roślinności z przestrzeni kosmicznej poprzez stworzenie narzędzi do zarządzania rolnictwem, gospodarką gruntami oraz terenami trawiastymi. Oparł się on na poprzednich inicjatywach związanych z europejskim programem "Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa" (GMES), informującym ekspertów w krajach docelowych o przekazywaniu nowych danych decydentom i zainteresowanym stronom.

Założenia projektu zostały zrealizowane poprzez identyfikację docelowych odbiorców oraz potrzeb informacyjnych. W jego ramach przeszkolono również afrykańskich naukowców w zakresie użycia specjalnego oprogramowania VGT, a także zorganizowano dla wielu naukowców szkolenia tak w Europie, jak w uczestniczących organizacjach afrykańskich. Umożliwiło to naukowcom bieżące gromadzenie informacji na temat roślinności w ich krajach "oczami" satelitów, a także przekazywanie tych informacji kluczowym zainteresowanym stronom.

Oprócz naukowców, w ramach projektu przeszkolono innych użytkowników końcowych oraz opracowano niezbędną dokumentację i oprogramowanie wspierające wszystkie zainteresowane strony. Zapewniło to, że wysiłki będą kontynuowane po zakończeniu projektu, zachęcając do wykorzystania danych przez wiele następnych lat. Wyniki projektu VGT WORK wspierają zaawansowane stosowanie danych teledetekcji w monitorowaniu i zarządzaniu roślinnością.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę